Archeologie Magazine 6 2018

Het volgende nummer van Archeologie Magazine verschijnt omstreeks 21 december met daarin:

SPECIAL: ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ROTTERDAMSEBAAN

De Rotterdamsebaan wordt de nieuwe verbindingsweg van bijna 4 km tussen knooppunt Ypenburg (A4/ A13) en de Centrumring van Den Haag. De afdeling Archeologie van de Gemeente Den Haag doet al jaren archeologisch onderzoek. Vooral het begin- en eindpunt van de tunnel hebben daarbij hun aandacht: in de Vlietzone, in de buurt van Drievliet en op de Binckhorstlaan waar de tunnel weer boven komt. Naast veel meer informatie over het verleden kwamen in het onderzoek indrukwekkende vondsten uit de Romeinse tijd – een zilverschat en opnieuw een onverklaarbare hoeveelheid dakpannen - en boeiende middeleeuwse restanten aan het licht. In een special over de Rotterdamsebaan besteden we aandacht aan doel, opzet en vondsten van het archeologisch onderzoek, waarbij ook nieuwe (digitale) veldtechnieken op succesvolle wijze werden toegepast.

PARELDUIKEN IN TOSCAANS ETRURIË

Over de Etrusken is maar weinig bekend. Veel geschriften zijn verloren gegaan en er is onvoldoende kennis van de taal om langere teksten te interpreteren. Bij de beeldvorming van hun cultuur zijn we daarom vooral aangewezen op archeologisch onderzoek. Uit hun rijke materiële cultuur kunnen we opmaken dat de Etrusken tot de hoogst ontwikkelde volken van de oudheid behoorden en in veel opzichten hun tijd vooruit waren. Beroemd zijn de prachtige fresco’s in de Etruskische graftomben bij Tarquinia. Maar ook in het noordelijker gelegen Toscane zijn talloze, zeker zo fascinerende sporen van de Etrusken te vinden. We bezochten plekken die een beeld geven van misschien wel ‘het modernste volk van de oudheid’.

EERSTE STADSUITBREIDINGSWIJK VAN LEIDEN ONTDEKT 

Archeologen hebben deze zomer de eerste Leidse wijk met een moderne opzet onderzocht. Volgens de archeologen moet het er vreselijk hebben gestonken: in het vergane buurtje bij de Leidse Meelfabriek was een leerlooierij gevestigd. ‘We hebben hier een put gevonden waarvan ze het deksel direct weer moesten terugschuiven toen hij werd opgetild. Zoiets heb ik in de 20 jaar waarin ik dit werk doe, nog niet meegemaakt’. De stadsuitbreiding van Leiden begon zich vanaf 1659 in verschillende fasen te voltrekken. Net zoals Amsterdam groeide Leiden uit zijn voegen en zijn de fasen van stadsuitbreiding zichtbaar in de uiteenlopende grachten om het centrum.

Nog geen abonnee? Neem vóór 10 december een abonnement, dan ontvangt u dit nummer omstreeks 21 december thuis op de mat.

Wilt u dit nummer nabestellen?

Of direct een abonnement nemen?

Of dit nummer in de winkel kopen?