Longreads

1 dec 2016

Inessa Armand leefde een tegendraads en moedig leven, seksueel, sociaal en politiek. Als Bolsjewistisch revolutionair en minnares van Lenin schreef zij geschiedenis. In de historiografie zijn deze twee aspecten van haar politieke leven apart beschouwd.

Bonifatius
18 nov 2016

Bonifatius is dood, en dat zullen we weten ook. Overal worden congressen georganiseerd en allerlei groepen hebben 'iets' met de middeleeuwse heilige.

30 sep 2016

In dit artikel vertelt Stephen Snelders over de geschiedenis van LSD en XTC in de Westerse maatschappij. Het artikel is gepubliceerd in het 138ste nummer van het Historisch Tijdschrift Groniek genaamd Drugs Afgewogen. LSD en XTC komen in het verhaal uitgebreid aan bod. 

Stephen Snelders

Liefde in de middeleeuwen
19 mei 2016

Catrien Santing geeft een uiteenzetting van de verschillende typen liefde die in de loop der middeleeuwen te ontwaren zijn. Hoofse liefde, liefde voor god.

4 apr 2016

De Japanse film en de culturele identiteit in het hedendaagse Japan

9 mrt 2016

Over de Nederlandse vrijwilligers die de afgelopen tijd naar Syrië en Irak zijn vertrokken om voor het kalifaat van IS te vechten is veel te doen geweest. In de media buitelden de experts over elkaar heen om historische paralellen te trekken en de vergelijking met de Spanjestrijders uit de jaren 1930 was snel gemaakt.

Wouter van Dijk

9 mrt 2016

Slechts weinigen kennen het verhaal achter deze oorlogsheld aan wie Madurodam zijn naam te danken heeft.

Groniek
24 feb 2016

In dit artikel schetst Bob de Graaff in kort bestek de geschiedenis van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten sinds 1914. Hij beziet hoe het Nederlandse inlichtingenbestel zich in drie afzonderlijke periodes heeft aangepast aan de veranderende nationale en internationale omstandigheden, getypeerd als de taak- en waardenomgeving van de Nederlandse geheime diensten.

11 feb 2016

Het avontuurlijke verhaal van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck die op hun ontdekkingsreis op weg naar Azië noodgedwongen moesten overnachten op het barre Nova Zembla staat tegenwoordig in ons collectieve geheugen gegrift.

11 feb 2016

Dat het Van Gogh Museum in Amsterdam te vinden is, dat weet iedereen. Minder bekend is dat Vincent tijdens zijn leven de stad meerdere malen bezocht en er zelfs enige tijd heeft gewoond. Vincent had in Amsterdam verschillende familieleden wonen, waaronder de op één na oudste broer van zijn vader, oom Jan, ook wel Johannes genoemd.

Vera Weterings

21 jan 2016

Iedereen die ook maar enigszins vertrouwd is met de cultuur van het Oude Egypte weet dat de dodencultus daarin een vooraanstaande rol speelde. Deze cultus bestond voornamelijk uit de verzorging van de tot een goddelijk wezen geworden gestorvene met dagelijkse voedseloffers, begeleid door het reciteren van offer-formules en andere spreuken.

8 jan 2016

In Nederland dineert – vier eeuwen tafelcultuur wordt het verhaal verteld van de Nederlandse tafelcultuur. Aan de hand van gedekte tafels voor het dineren in de betere kringen wordt ingegaan op de verschillende facetten van het tafelen: van het tafellinnen tot de livrei van de bediening en van de menukaarten tot de tafelgewoonten.

Pagina's

Abonneren op Dans Magazine nieuws