Komend nummer

Archeologie Magazine nr 4 van 2020

ISRAËL
DE VAL VAN MASADA

Bovenop op een rotsplateau, in de onherbergzame Woestijn van Judea ligt het majestueuze paleis-fort Masada, dat kort voor onze jaartelling werd gebouwd door koning Herodes de Grote. Volgens de verhalen waar velen van ons mee zijn opgevoed, was dit de plek waar de Joodse Opstand (66 - 74 n. Chr.) tegen de Romeinen eindigde met de collectieve zelfmoord van de verdedigers van het fort.  

ZWAMMERDAMSCHEPEN 
DE GROOTSTE SCHEEPSVONDST OOIT

Op een terrein in Zwammerdam (Zuid-Holland) werden begin jaren ’70 meerdere Romeinse rivierschepen gevonden. Drie boomstamkano’s en drie grote vrachtschepen.

AZOREN
DE MYSTERIEUZE EERSTE BEWONERS

Portugese zeelui ontdekten de Azoren in de 15e eeuw. Ze troffen er geen bewoners aan. Daarom werd aangenomen dat de geschiedenis van de eilandengroep met deze ontdekking begint. Al een eeuw later werd er op Corvo-eiland een standbeeld gevonden van een man, zittend op een paard. Dat standbeeld, overgebracht naar Lissabon, sneuvelde daar bij de aardbeving van 1755. In de 18e werd opnieuw een bijzondere vondst gedaan: munten uit de 3e eeuw v.Chr. En recent ontdekten Portugese archeologen nieuwe aanwijzingen voor een oudere bewoning. Maar wie waren deze mysterieuze eerste bewoners?