Geschiedenis Magazine 5 2018

De redactie van Geschiedenis Magazine werkt weer hard aan een nieuw nummer. Dit is wat je ervan kan verwachten. Wil je dit nummer niet missen, maar ben je nog geen abonnee? Neem dan vóór donderdag 21 juni 16:00 u. een abonnement. Profiteer van de aanbieding!

 

Wat Winston Churchill leerde van de Eerste Wereldoorlog

Mike Harmsen

Terugkijkend op zijn benoeming tot premier op 10 mei 1940 schreef Winston Churchill: ‘Het voelde alsof dit mijn levenslot was en alles in mijn voorgaande leven slechts een voorbereiding was voor dit uur en deze test.’ Hij doelde vooral op zijn bittere ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij minister van Marine was. Door de faliekante mislukking van de Brits-Franse invasie in de Dardanellen (de slag om Galipoli) kreeg zijn reputatie een enorme deuk, Churchill legde zijn functie neer en verbijsterde vriend en vijand door in de loopgraven van Vlaanderen te gaan vechten. Wat Churchill van deze ervaringen leerde, ontdek je in het komende nummer van Geschiedenis Magazine. 

 

VERGETEN KOLONIE: Naar de barrebiesjes

Ruud Paesie

In 1627 vestigden zich Zeeuwse kolonisten aan de oever van de rivier de Berbice. Ze wilden suikerplantages beginnen en handeldrijven met de plaatselijk indianen. Tegen aanvallen van Europese concurrenten én van indianen bouwden ze een fort. Het was moordend vochtig en heet in Berbice en er heersten dodelijke ziektes: de kolonisten gingen, kortom, naar de barrebiesjes.
 

de Muur van Hadrianus: zo werkte de romeinse grensverdediging

Bert Overbeek

In het noorden van Groot-Brittannië zijn nog steeds de resten te bewonderen van de Muur van Hadrianus. Wat was precies het doel van deze 120 kilometer lange wal?
 

21e eeuw: waarom de Denen Sleeswijk terug willen van Duitsland

Ivo van de Wijdeven

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd Denemarken gehalveerd in oppervlakte  toen Pruisen, gesteund door Oostenrijk-Hongarije, de provincies Sleeswijk, Holstein en Lauenburg veroverde en toevoegde aan de Duitse Bond. Niet alle Denen hebben zich daar bij neergelegd. Zij willen Sleeswijk terug.

 

WOII: De grootste tankslag aller tijden

Mike Harmsen

Koersk,  voorjaar 1943. De Slag om Stalingrad is voorbij, maar dat wil niet zeggen dat de Duitsers verslagen zijn. Twee enorme tanklegers staan tegenover elkaar en een epische veldslag begint. Als we de Sovjetpropaganda, deels afkomstig uit de koker van politiek commissaris Nikita Chroesjtsjov, moeten geloven waren de Duitse verliezen enorm. Maar dat blijkt mee te vallen.

 

Facebook ANNO 1600

Sophie Reinders

Wie actief is op sociale media weet: het is niet handig om betrokken te raken bij een rel of ruzie, want het internet vergeet niet snel. Dat is geen nieuw probleem. Adellijke jongedames en -heren die in de zestiende en zeventiende eeuw in elkaars vriendenboekjes schreven en tekenden, hielden er al rekening mee dat die in verkeerde handen konden vallen: beter maar beleefd blijven!
 

De Nederlandse Jules Verne

Fanta Voogd

Een nieuwe afsluitdijk aan de noordkant langs de Waddenzee is volgens sommige ingenieurs onvermijdelijk, onder meer vanwege de zeespiegelstijging. Die nieuwe dijk moet dan lopen van Den Helder via de Waddeneilanden naar Friesland. Een wild plan? In elk geval al een verrassend oud plan. Bedenker was ‘de Nederlandse Jules Verne’ van de 17de eeuw.
 

journalist bij Radio Oranje

Mels Sluyser

Hoe was het om te werken bij Radio Oranje? Een portret van de journalist die de naam van het radiostation bedacht.