Geen afbeelding beschikbaar

10 oktober jarig: Napoleon Karel Bonaparte, Paul Kruger en Ferdinand Bordewijk

Oom Paul is een leider van de blanke Boeren tijdens hun opstand tegen de Britten in Zuid-Afrika. Hij is president van de onafhankelijke staat Transvaal en wordt met zijn karakteristieke hoge hoed en rokende pijp het gezicht van de opstand tegen de Britten. Paul Kruger wordt geboren op 10 oktober 1825.

De oudste zoon van de eerste Hollandse koning, de president van Transvaal en een Nederlandse auteur lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen te hebben. Toch delen zij één ding: hun geboortedatum is 10 oktober.

Napoleon Karel Bonaparte (1802-1807) was de oudste zoon van Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Holland. Lodewijk was de jongere broer van Napoleon Bonaparte en door hem gekroond tot koning van Holland. Doordat Napoleon Karel de eerste neef van de kinderloze Napoleon was, werd hij gezien als zijn beoogde opvolger. Napoleon wilde Karel adopteren, maar Lodewijk weigerde dit. Zo bood Napoleon in ruil voor adoptie het koninkrijk Italië aan. Lodewijk ging echter niet op dit aanbod in. Uiteindelijk zou het niet meer uitmaken, omdat Karel op vierjarige leeftijd stierf aan de infectieziekte kroep. Zijn jongste broertje, Napoleon III, werd in 1852 de volgende keizer van Frankrijk.

Paul Kruger (1825-1904) was een leider in de Boerenopstand tegen het Britse bestuur in Zuid-Afrika en werd vier keer verkozen tot president van de Zuid-Afrikaansche Republiek Transvaal. Kruger werd liefkozend ‘Oom Paul’ genoemd. In 1836 begon de Grote trek in Zuid-Afrika. Naar schatting 12.000 boeren trokken in de jaren 1830 tot 1850 naar het binnenland om hun eigen republieken te stichten. Dat werden de boerenstaten Oranje Vrijstaat (1854) en Transvaal (1883). Deze staten werden gesticht omdat de boeren het niet eens waren met het Engelse bewind en massaal wegtrokken uit de West-Kaap. Ook  de familie van Kruger trok naar het gebied wat later de onafhankelijke staat Transvaal zou worden. Kruger speelde een vooraanstaande rol in de totstandkoming van deze staat. Deze vreugde was van korte duur en toen in 1899 de Tweede Boerenoorlog uitbrak, verliet Kruger het land. Aan het einde van zijn leven verbleef hij op verschillende locaties in Europa, waaronder in Nederland. Op 14 juli 1904 overleed Kruger in Zwitserland. Na zijn dood zijn het Kruger Nationale Park en de Zuid-Afrikaanse munt, de Krugerrand, naar hem vernoemd.

Ferdinand Bordewijk (1884-1965) was een opvallende verschijning in de Nederlandse literatuur. Zijn stijl was te relateren aan de ‘Nieuwe Zakelijkheid’ die de literatuur van tussen de twee wereldoorlogen kenmerkte. Hij schreef korte en bondige zinnen, waarin al het overbodige was weggelaten. Hij kreeg veel erkenning voor zijn drie korte romans Blokken (1931), Knorrende beesten (1933) en Bint (1934) en twee langere romans Rood paleis (1936) en Karakter (1938). Later in zijn leven kreeg hij erkenning voor zijn werk in de vorm van twee belangrijk oeuvreprijzen, zoals de P.C. Hooftprijs in 1953 en de Constantijn Huygensprijs in 1957. Opvallend bij Ferdinand Bordewijk waren de aparte namen die hij gebruikte in zijn boeken. Zo zijn Dreverhaven, Katadreuffe, Kiekertak, Tekalopte en Glüschaint namen die hij gebruikte. Deze namen haalde Bordewijk uit de telefoongids. In 1965 overleed hij in Den Haag.

Partners: 

Personen: 

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.