Geen afbeelding beschikbaar

Graf van de apostel Filippus ontdekt

Bij opgravingen in de stad Hieropolis (Turkije) hebben Italiaanse wetenschappers een graf gevonden waarvan zij menen dat het van Filippus is. Eén van de leerlingen van Jezus. Het graf is nog niet geopend. De vermoedens van de wetenschappers zijn gebaseerd op inscripties.

Filippus wordt vermeld in de evangeliën van Mattheus, Marcus en Lucas. Ook komt zijn naam voor in het evangelie volgens/van JohannesZijn naam betekent 'liefhebber van paarden'. Hij was afkomstig uit Betsaïda, een vissersplaats in Galilea, in het huidige Israël. In het evangelie van Johannes is het Filippus die Nathanaël (hoogstwaarschijnlijk Bartolomeüs) voorstelt aan Jezus, zodat die ook een discipel wordt. Later brengt hij ook Griekse proselieten (bekeerlingen tot het jodendom) bij Jezus. (Joh. 12:20) Jezus negeerde hen echter omdat hij alleen de prediking aan het joodse volk als zijn taak zag.

Martelaar van de kerk

Na de dood en opstanding van Jezus, dus na ongeveer 30 na Chr., verkondigde Filippus het evangelie met de andere apostelen (gezondenen)in eerste instantie in Israël, later ook daarbuiten. Volgens de overlevering preekte Filippus verder in Griekenland en in het Nabije Oosten en verrichtte hij wonderen. Over de dood van Filippus gaan twee verhalen. Filippus stierf de kruisdood nadat hij in Frygië (in het huidige Turkije) het evangelie verkondigde samen met Bartolomeüs. Andere tradities zeggen dat hij is onthoofd. Dat zou in ongeveer 80 na Christus gebeurd zijn. Opmerkelijk is dat Hierapolis ook het graf zou herbergen van Filippus de evangelist. Deze naamgenoot van de apostel hoorde niet bij de oorspronkelijke twaalf discipelen van Jezus, maar werd volgens Handelingen aangesteld als diaken na de stichting van de eerste gemeente.

Kruisstaf en ezelsoren

Filippus is, net als de andere apostelen, heilig verklaard (wanneer) door de Rooms-katholieke kerk. Zijn feestdag valt op 3 mei. Ook de Orthodoxe Kerk vereert zijn gedachtenis, en wel op 14 november. Filippus is de beschermheilige van marktkramers en, interessant genoeg, hoedenmakers. Interessant omdat het gebied waar hij werkte, Frygië, bekend is vanwege de Frygische muts, een kegelvormige muts die volgens de overlevering bedacht is om de ezelsoren van de legendarische koning Midas te verbergen. De muts komt veel in de kunst voor en was ook het hoofddeksel van de Perzische god Mithras, die met name bij de Romeinse soldaten populair was en wiens levensverhaal verschillende overeenkomsten heeft met dat van Jezus. De apostel wordt afgebeeld met verschillende attributen, waaronder een kruisstaf. Door het opheffen van deze staf zou hij volgens de legende een afgodsbeeld in stukken hebben laten vallen.

Apocrief evangelie

Filippus heeft geen geschreven bronnen nagelaten, al wordt een apocrief (niet als authentiek beschouwd) Evangelie van Filippus aan hem toegeschreven. Dit dateert echter van veel later, minimaal tussen de 2e en 4e eeuw na Christus, en heeft duidelijk gnostische trekken. De tombe die nu is gevonden is onderdeel van een oude kerk die dateert uit de Byzantijnse tijd. (330-1453) Dat betekent dat het lichaam van de apostel oorspronkelijk ergens anders begraven was begraven, en later is herbegraven in

Hieropolis 

Op dit moment hebben de wetenschappers dus het graf in Hieropolis nog niet geopend. Of het ook daadwerkelijk Filippus is, moet de komende tijd blijken.

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt