Groot-Brittannië start economische boycot tegen Iran

Op 10 september 1951 begon Groot-Brittannië met economische sancties tegen Iran. Iran had namelijk de olie industrie genationaliseerd, omdat Iran niet langer wilde dat Groot-Brittannië de olie industrie beheerste. De Britten waren het hier niet mee eens en ondernamen actie.

Gevecht om Iraanse olie

Groot-Brittannië heeft zich direct nadat er grote olievoorraden werden ontdekt in de grond in Iran een groot deel toegeëigend. Hiervoor richtte ze in 1908 de Anglo-Iranian Oil Company op. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak ging was het land daarom erg interessant. Op 25 augustus 1941 vond de Britse en Russische invasie van Iran plaats. Reden om het neutrale Iran tijdens de Tweede Wereldoorlog binnen te vallen was om zich zo van voldoende olie te verzekeren. Olie was op grote schaal in Iran aanwezig. Ook was de ligging van Iran belangrijk, het lag tussen het Aziatische en Europese front in en zodoende was het land belangrijk voor de bevoorrading van de Sovjet troepen. Het land werd lange tijd geregeerd door Reza Khan. Hij voerde grote hervormingen door in zijn land waardoor het steeds meer verwesterde. Na de inval in 1941 trad hij af waarna zijn zoon Mohammed Khan aan de macht. In deze periode kwam er echter steeds meer verzet tegen westerse bemoeienis en winstverdeling in de Anglo-Iranian Oil Company in Iran.

Boycot Iran

In 1951 werd Mohammad Mossadeq premier van Iran, hij pleitte voor zeggenschap van Iran over de olie in het land en volledige onafhankelijkheid. Zodoende werd de olie industrie in 1951 genationaliseerd. Groot-Brittannië was het hier absoluut niet meer eens want het betekende dat het eiland een grote inkomstenbron kwijt zou raken. Als sanctie werd op 10 september van dat jaar de handelsrelatie met Iran verbroken. Amerika sloot zich aan bij de boycot omdat ze Mossadeq door deze actie zagen als een communist. Een aantal jaar daarvoor had de Verenigde Staten een vriendschapsverdrag gesloten met Iran en bood het Iran militaire en economische hulp. Deze hulp werd naar aanleiding van de boycot ook stil gezet. Groot-Brittannië had daarnaast ook alle Britse werknemers in de olie industrie weggehaald uit Iran. De Iraniërs konden deze krachten niet zomaar vervangen voor krachten met evenveel kennis. Dit alles zorgde ervoor dat Iran na de boycot in een economische crisis belandde.

Bronnen

-        Worldwidebase.com, Iran geschiedenis

-        Wimjongman.nl, Een korte geschiedenis van (...)

-        Asp.gva.be, De politieke voorgeschiedenis

-        Vvlg.be, Michael Axworthy. Iran. Een cultuurgeschiedenis

Afbeelding

-        Wikimedia Commons, Workmans of Abadan Refinery  (1913)

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Bekijk het gehele programma van de Week van de Koloniale Geschiedenis met thema ‘Aan het Werk’.