Joden verdreven uit Frankrijk

Parijs 1394- Koning Karel VI van Frankrijk, beter bekend als Karel de Waanzinnige,  tekent op 13 september 1394 een verordening waarin staat dat de Joden niet langer welkom zijn in Frankrijk. Het is de vijfde keer binnen vier eeuwen dat een Franse koning besluit de Joden te verbannen uit Frankrijk.

Gedurende de vroege Middeleeuwen genoten de Joden in Frankrijk over het algemeen een bevoorrechte status. Vanwege hun rijkdom, handelsconnecties en geleerdheid waren zij van groot belang voor de vroege Franse koningen. Joden hadden dan ook de vrijheid om hun eigen geloof te belijden en werden gevrijwaard van het feodale systeem.

Vanaf de twaalfde eeuw verslechterde de positie van de Joden in Frankrijk aanzienlijk. De katholieke kerk kreeg meer grip op de samenleving en Joden werden voortaan beschouwd als paria’s. Ze werden beschuldigd van diefstal, kindermoord en in de veertiende eeuw zelfs van de uitbraak van de pest. De Jodenhaat kwam niet alleen voort uit religieuze opvattingen, maar ook uit jaloezie op de rijkdom van de Joden. Het aantal Jodenvervolgingen nam sterk toe en tijdens de Tweede Kruistocht (1174) werden zelfs hele Joodse gemeenschappen uitgeroeid.

Verschillende Franse vorsten besloten in de twaalfde - en dertiende eeuw om de Joden geheel te verbannen uit Frankrijk. Zij deden dit niet alleen om sociale onrust te voorkomen, maar ook om de eigen schatkist te vullen. Bij de eerste verbanning door Koning Philip Augustus in 1182 bijvoorbeeld werden alle huizen en synagogen van de Joden eigendom van de Franse Kroon. Na verloop van tijd mochten de bannelingen vaak wel terugkeren, maar ook daar moesten ze voor betalen.

Op 13 september 1394 vaardigde Koning Karel VI van Frankrijk een decreet uit waarin hij de Joden voorgoed uit Frankrijk bande. Volgens het document had Karel van zijn bevolking veel klachten ontvangen over de buitensporigheden en de misdaden begaan door de Joden. Op dat moment was het al meerdere jaren bekend dat Karel last had van psychoses en krankzinnig was, maar desalniettemin werd het decreet uitgevoerd. De Joden werden uit Frankrijk verbannen en het zou meer dan drie eeuwen duren voor ze terug zouden keren.

 

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees Ons Amsterdam

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Bekijk het gehele programma van de Week van de Koloniale Geschiedenis met thema ‘Aan het Werk’.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Meteen op de hoogte van de nieuwste historische verhalen!

Ontdek Geschiedenis Magazine!