Geen afbeelding beschikbaar

Klussers vinden gouden munten onder kelder

Een jong stel uit de Franse gemeente Millau heeft een bijzondere vondst gedaan onder de kelder van hun woning. Tijdens werkzaamheden aan de riolering ontdekten ze een pot met daarin 34 gouden munten uit de periode van 1595 tot en met de Franse Revolutie, die begon in de zomer van 1789.

Het is natuurlijk de ultieme jongensdroom: een schat van gouden of zilveren munten vinden. Helaas is het maar voor weinigen weggelegd. Dat 'helaas' geldt niet zozeer de geldelijke waarde van muntvondsten, maar juist de historische.

Munten zijn namelijk een rijke bron van historische informatie. Zo kunnen zij bijvoorbeeld informatie geven over de economische situatie in een bepaalde periode en/of in een bepaald gebied. Als iemand gouden munten heeft begraven, kun je daar een aantal zaken uit afleiden: er was op die plek iemand die goud bezat, en je kon daar dus blijkbaar iets mee doen. Hoewel wij betaling met geld als iets vanzelfsprekends beschouwen, is dat in de geschiedenis lang niet altijd het geval.

Roerige perioden

Ook het feit dat iemand een dergelijk bezit verstopt is veelzeggend. Daar is dan blijkbaar reden toe. Muntvondsten duiden vaak op roerige perioden in de geschiedenis, waarbij mensen hun bezit moesten verstoppen om het niet kwijt te raken. Net zo veelzeggend is het feit dat de schat er nog ligt: de persoon die het begraven heeft is dus nooit in staat geweest zijn of haar bezit weer op te halen. Gezien de waarde moet er dan wel iets met de eigenaar gebeurd zijn. Dat deze munten dateren uit de periode vlak voor de Franse Revolutie duidt er op dat de oorspronkelijke eigenaar zijn bezit veilig heeft willen stellen tijdens de beroeringen, maar zichzelf wellicht niet heeft kunnen redden.

Belang van munten

De belangrijkste informatiebron van een muntschat zijn de munten zelf. Het materiaal waaruit ze bestaan geeft iets prijs over de staat van welvaart. Goud is in grote perioden van de geschiedenis vrij zeldzaam geweest. Zilvergeld was veel normaler. Bovendien zijn munten vaak heel goed te dateren. Als bij opgravingen van archeologische sites munten worden gevonden, kunnen eventuele gevonden munten een hele goede indicatie zijn van de ouderdom van meer vondsten in dezelfde laag.Wat op de munten staat is ook van belang: afgezien van jaartallen kunnen dat ook belangwekkende afbeeldingen zijn, portretten, of uitingen van propaganda. Munten geven tenslotte ook aanwijzingen over de hoeveelheid handel die er werd gevoerd, en met wie.

Wetenschappelijke discipline

Aan munten en geld is een wetenschappelijke discipline gewijd: de numismatiek of muntkunde. Numismatiek is de wetenschap van munten en penningen, maar houdt zich ook bezig met andere vormen van geld, en van aanverwante zaken als muntstempels. De waarde van de vondst in Frankrijk wordt getaxeerd op 100.000 euro. De duurste munt dateert uit 1640 en is nu 6500 euro waard. Maar wat de historische waarde is, is nog onbekend.

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.