Lijkwade van Turijn toch geen vervalsing?

De Lijkwade van Turijn is geen middeleeuwse vervalsing en stamt wel gewoon uit de tijd van Jezus. Althans, dat stelt de Britse kunsthistoricus Thomas de Wesselow, die voor zijn boek ‘Het Teken’ ruim zeven jaar lang onderzoek heeft gedaan naar het reliek. Volgens De Wesselow speelde de Lijkwade zelfs een essentiële rol in de opkomst en verspreiding van het vroege christendom.

De Lijkwade van Turijn is een linnen kleed waarop vaag het beeld is te zien van het lichaam van een man. Volgens sommige christenen is het de lijkwade waarin Jezus begraven werd nadat hij stierf aan het kruis. De oudste bronnen die melding maken van dit reliek stammen uit de 14e eeuw en plaatsen het in het Franse dorpje Lirey. Er zijn echter historici die beweren dat het Kleed van Edessa, dat ontdekt werd in de 6e eeuw en verloren ging na de plundering van Constantinopel in 1204, één en hetzelfde kleed is.

Twijfels over authenticiteit

Al vroeg na de ontdekking ontstonden er twijfels over de authenticiteit van het reliek. Zo schreef bisschop Pierre d´Arcis in 1390 aan tegenpaus Clemens VII dat de maker van het stuk al had toegegeven dat het een vervalsing was. Toch geloofden zijn Pauselijke opvolgers in de authenticiteit van het stuk en werd de Lijkwade vanaf de 15e eeuw regelmatig tentoongesteld, eerst in Savoye en later in Turijn. In 1983 kwam het reliek vervolgens officieel in handen van het Vaticaan, maar de katholieke kerk weigerde antwoord te geven op de vraag of het stuk een vervalsing was of niet.

Koolstofdatering

In 1988 werden kleine stukjes van de Lijkwade onderworpen aan een koolstof-14 datering, waaruit wetenschappers uiteindelijk met 95 procent zekerheid vaststelden dat het reliek afkomstig was uit de periode tussen 1260 en 1390 na Christus. Verscheidene wetenschappers hebben sindsdien echter kritiek gehad op de methode waarop het onderzoek is uitgevoerd. “Veruit het slechtst bruikbare stukje werd geselecteerd om te onderzoeken” aldus Raymond Rogers, toentertijd betrokken bij het onderzoeksproject.

Verkeerde interpretatie

Negatief van het hoofd op de Lijkwade van Turijn Negatief van het hoofd op de Lijkwade van Turijn

Ook de Britse kunsthistoricus Thomas de Wesselow heeft zijn twijfels bij het onderzoek. Hij is ervan overtuigd dat de Lijkwade weldegelijk afkomstig is uit de tijd van Jezus en stelt dan ook dat er grote fouten zijn gemaakt bij de koolstofdatering van het stuk. Dit kan ook bijna niet anders, want alle details van het reliek zijn zo perfect dat namaak is uitgesloten, aldus de kunsthistoricus.

Verder beweert De Wesselow in zijn boek ‘Het Teken’ ook dat de Lijkwade een essentiële rol speelde in de verspreiding van het vroege christendom. Volgens hem zijn de Bijbelse verhalen over mensen die de wederopgestane Jezus aanschouwd hebben verkeerd geïnterpreteerd. Zij zagen niet de echte reïncarnatie van de zoon van God, maar in plaats daarvan zijn beeltenis op de Lijkwade, aldus De Wesselow. Op deze manier speelde het reliek een essentiële rol in de verspreiding van het vroege Christendom, zo stelt de kunsthistoricus.

Meer weten

En mis nooit meer de mooiste historische verhalen!

8x per jaar de beste geschiedenis in de bus

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!

Neem nu een abonnement en krijg drie schitterende cadeau's!