Magna Carta

Magna Carta: het begin van de democratie

Het is meer dan 800 jaar geleden dat de koning van Engeland de bepalingen van de Magna Carta aanvaardde. In de British Library in Londen worden de vier overgebleven originele documenten van de Magna Carta tentoongesteld. De Magna Carta wordt beschouwd als begin van de parlementaire democratie.


Charter of Liberties


De ‘Charter of Liberties’ wordt gezien als voorloper van de Magna Carta. In dit document, opgesteld in het jaar 1000, kaartte de Engelse koning Hendrik I het misbruik van zijn voorganger Willem II aan. Hierin wordt onder andere al gesproken over torenhoge belastingen die opgelegd werden aan de Engelse adel. De aantijgingen van koning Hendrik I werden door latere koningen genegeerd.


Jan Zonder Land


De Magna Carta werd in 1215 ondertekend door de Engelse koning Jan zonder Land. Een groep Engelse baronnen was van mening dat Jan zijn macht misbruikte en zag in het opstellen van enkele nieuwe wetten een manier om de macht van de koning in te perken. De baronnen dwongen hun koning om het document te ondertekenen. Koning Jan ondertekende de verklaring in 1215 in Runnymede.


Inhoud van de Magna Carta


De Magna Carta beperkte de macht van de koning op verschillende manieren. Voor het eerst werd op papier vastgesteld dat voortaan iedereen, ook de koning, ondergeschikt zou zijn aan de wet. Het was de koning daarnaast niet meer toegestaan zelf kerkelijke vacatures in te vullen. De Magna Carta bepaalde eveneens dat de koning voortaan het opleggen van belastingen moest overleggen met de raad. Iedere provincie stuurde twee ridders om deel te nemen aan deze raad. Ten slotte werd het vastzetten van mensen zonder vorm van proces bij de wet verboden. De wetten richtten zich voornamelijk op de vrije burger en hadden weinig invloed op de levens van slaven en horigen.


Charter of the Forest


De leenmannen en de koning konden het in 1215 niet volledig eens worden over de inhoud van de Magna Carta. Deze onenigheden leidden tot de Eerste Baronnenoorlog (1215-1217). Na de oorlog accepteerden beide partijen de Magna Carta, maar de opstandige baronnen stelden uit ontevredenheid een nieuw document op, ‘The Charter of the Forest’, welke de Magna Carta verder aanvulde.Titel: In 21 stappen vrij onverveerd - Constitutionele topstukken van het Nationaal Archief
Auteur: Martin Berendse en Paul Brood
ISBN: 9789087041038
Uitgever: Verloren
Prijs: €10,-


   Invloed op Amerika


De invloed van de Magna Carta was groot. Het document werd de belangrijkste inspiratiebron van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 1776. In het Amerikaanse vijfde amendement wordt de rechtsbepaling van de Magna Carta betreffende het straffen volgens de wet letterlijk overgenomen. Vanwege zijn grote invloed op de ontwikkeling van de democratie staat de Magna Carta sinds 2009 op de werelderfgoedlijst van Unesco.


Bezoek aan de British Library


De British Library is de eigenaar van twee van de vier originele documenten. De kathedraal van Lincoln en de kathedraal van Salisbury hebben beide een Magna Carta in hun bezit. De vier originele documenten van de Magna Carta worden slechts drie dagen tentoongesteld in de British Library. Van de 40.000 mensen die zich hebben aangemeld om de tentoonstelling te bekijken, zijn slechts 1215 gelukkigen via een loting uitgenodigd om de Library te bezoeken. Alvorens de documenten terugkeren naar hun thuisbasis, worden zij nog één dag tentoongesteld in het Hogerhuis in Londen.

Bronnen

NOS, 'Originele exemplaren Magna Carta', 02-02-2015
Humanrights.com, 'Magna Carta'
Wikipedia: 'Magna Carta in the (..)' / 'Magna Carta' / 'Charter of Liberties'

Afbeeldingen

Wikimedia Commons, By Original authors were the barons and King John of England. Uploaded by Earthsound. [Public domain]
Wikimedia Commons, By unknown, held by The Granger Collection, New York (Britannica.com) [Public domain]

Landen: 

Tijdperken: 

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.