Wisselbrief slaven

Surinaamse slavenregisters voor iedereen toegankelijk

De Surinaamse slavenregisters komen online vanaf juli 2018. De websites van de nationale archieven van Nederland en Suriname maakten bekend dat zij aan iedereen de mogelijkheid wilden bieden om online op zoek te gaan naar slaafgemaakte voorvaderen. Ook de namen van slavenhouders verschijnen op het internet.

Nederlands-Surinaamse samenwerking

Het project kwam tot stand dankzij een samenwerkingsverband tussen de Nijmeegse Radboud Universiteit en de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo. De initiatiefnemers werkten maandenlang aan het verzamelen en digitaliseren van de Surinaamse plantagewerkers in de eerste helft van de negentiende eeuw.

Verplichte registratie van slaven

Slaaf boom

Vanaf 1826 verplichtte de Nederlandse overheid dat alle slavenhouders moesten aangeven wie er tot hun eigendom behoorde. Geboortes, sterfte’s, verkoop en vrijlating kwamen alle genoteerd te staan in het slavenregister. Het duurde waarschijnlijk nog enkele jaren voordat de Nederlandse overheid werkelijk werk maakte van de registratie op de plantages.

Een hels karwei voor onderzoekers

Het oudst bewaarde slavenregister dateerde namelijk van 1830. In de loop der jaren kwamen geregeld nieuw registers in omloop. Zij dienden ter controle van gegevens die wellicht verloren waren gegaan. In totaal verschenen vier reeksen van slavenregisters tussen 1830 en 1863.  Een slaafgemaakte die gedurende al deze periodes op de plantages werkte, zou in alle reeksen moeten staan. Voor onderzoekers zou het zonder digitalisering van deze registers een hels karwei zijn om al deze paperassen te doorwroeten.

De registers boden steeds meer informatie

Een bijkomstig voordeel voor historici is dat de registers in de loop van de negentiende eeuw meer informatie gaven over de slaven. Hun voornamen, geslachten, leeftijden en eventuele ziekte’s verschenen op papier. Vanaf 1848 noteerden de klerken bij pasgeborenen tevens de naam van de moeder. Dit moesten zij doen omdat de wet voorschreef dat tot slaaf gemaakte moeders niet van hun kinderen mochten worden gescheiden.

De projectmedewerkers presenteren de online slavenregisters op Keti Koti, de dag van de afschaffing van de slavernij in Suriname op 1 juli 1863.

Bestelinformatie

Beyond being koelies and kantrákiBeyond being koelies and kantráki – Constructing Hindostani identities in Suriname in the era of identure 1873-1921
Auteur: Margriet Fokken,
ISBN: 978-90-8704-740-5
Uitgever: Verloren
Prijs: €25,–

Bestel Beyond being koelies and kantráki

Bronnen:

Afbeeldingen:

Landen: 

Tijdperken: 

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.