Van Reformatie tot Amish

De Amerikaanse staat Ohio vormt deze dagen het toneel van zeer zeldzaam geweld binnen de Amish gemeenschap. De Amish stammen af van Europese doopsgezinden die in de 18e en 19e eeuw naar Noord-Amerika emigreerden. De oorsprong van de doopsgezinden gelovigen ligt in Zwitserland in de 16e eeuw.

Het was een  tijd van de godsdiensttwisten en kerkhervormingen in West-Europa. Deze Reformatie was een religieuze opleving in de 16e eeuw met als doel om de Katholieke Kerk van binnenuit te hervormen. Onder leiding van onder andere Luther (1483-1546) en Calvijn (1509 -1564). Deze andere stromingen werden echter door de kerk zwaar bestreden, wat leidde tot de uiteindelijke breuk van het katholicisme en het protestantse geloof.

Wederdopers

Als onderdeel van de beweging van de Reformatie ontstond in de zestiende eeuw bovendien een revolutionaire stroming van de Wederdopers. De wederdopers vonden dat de leer van Calvijn of Luther niet streng genoeg was. Ze geloofden dat kinderen niet direct na hun geboorte moesten worden gedoopt, omdat pas een volwassene écht voor god kon kiezen. Daarnaast weigerden ze de overheid te erkennen als het enige en absolute gezag boven god. Ze wilden dan ook slechts leven in een kring van medegelovigen en hun geloof belijden zonder bemoeienis van andersdenkenden.

Vervolgingen

Door de rechtlijnige geloofslijn van de wederdopers, werden zij door zowel de Katholieke- als de protestantse kerken vervolgd. Doordat het ‘gedoopt zijn’ een belangrijk onderdeel was van de identiteit van de burgers werden degenen die de zuigelingendoop niet erkenden als ondermijners van de stedelijke eenheid beschouwd. De bewindshebbers voerden een harde politiek tegen de dopers. De doopsgezinde beweging, of mennonieten zoals ze in de internationale gemeenschap bekend werden, ging hierop "ondergronds" en veel van deze dopers ontvluchten daarom hun land. Maar deze doopsgezinde groep had verschillende opvattingen over de mate waarin de kerkelijke tucht diende te worden toegepast en het zorgde uiteindelijk voor interne verbrokkeling. De man die daar een vooraanstaande rol in speelde was: Jacob Amman, die leefde van 1644 tot 1730. Hij keerde eind zeventiende eeuw de minder radicale mennonitische hoofdstroom de rug toe. Door de geloofsvervolgingen in Zwitserland, trok hij met een groep medegelovigen naar de Elzas, dat toentertijd nog aan Duitsland toebehoorde.

Jacob Ammann

Daar predikte hij voor een radicale, conservatieve en strenge variant van de mennonitische hoofdstroom. Zo predikte hij dat twee keer per jaar het heilige avondmaal moest worden gevierd. Daarnaast verbood hij het bijknippen van baarden en werden er strikte kledingvoorschriften ingevoerd. De ouderwetse kledingdracht was volgens Ammann de norm. Ammann verdedigde met alle heftigheid zijn geloof. Uiteindelijk werden de verschillen in de leer van Ammann en van de andere wederdopers zo groot, dat hij een eigen wederdopersgemeente begon.

Naar Amerika

In het midden van de 18e eeuw waagden de eerste Amish de overtocht naar het Noord-Amerikaanse continent. Ze werden getrokken door het vooruitzicht om eigen land te kunnen beheren en in hun eigen gemeenschap hun geloof te kunnen belijden, zonder bemoeienis van andersdenkenden en de overheid. Meer en meer Amish trokken gedurende  de 18e en 19e eeuw naar de Verenigde Staten en  settelden er in Pennsylvania. De laatste Amish groep vertrok in 1937 uit Europa. Deze Amish zijn afstammelingen van Jacob Ammann.

Amish 2011

Tegenwoordig zijn er Amish-gemeenschappen in ongeveer 30 Amerikaanse staten en noemen ongeveer 230.000 mensen zichzelf Amish. Door de traditioneel grote gezinnen groeit deze bevolkingsgroep anno 2011 nog steeds snel. Door hun teruggetrokken leefwijze komt de groep niet vaak in het nieuws. De Amerikaanse media meldden vrijdag dat een afvallige groep Amish de baarden en het hoofdhaar van andersdenkende Amish scheerde. Meerdere personen raakten lichtgewond, maar niemand deed  aangifte  bij de politie. Amish beschouwen het afknippen of scheren van hun haren als een zware belediging. Zij lossen hun problemen doorgaans zelf op en stappen niet naar de reguliere autoriteiten voor hulp. De politie in de regio vermoedt dat er zeker 18 families betrokken zijn bij de ruzie.

Landen: 

Tijdperken: 

Lees Archeologie Magazine

Lees het  komende nummer van Archeologie Magazine. Neem vóór vrijdag 19 februari 16:00 u. een abonnement.

75 jaar atoombom

Van 25 september 2020 t/m 17 januari 2021 toont Japanmuseum SieboldHuis de tentoonstelling ‘De bom. 75 jaar na Hiroshima en Nagasaki’. Wat zijn de gevolgen van de atoombom op de mensen en de omgeving?

Ontdek Geschiedenis Magazine!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

Meteen op de hoogte van de nieuwste historische verhalen!