Home » Tips
Staatsinrichting van athene

Aristoteles – De staatsinrichting van Athene

De staatsinrichting van Athene is de eerste Nederlandse vertaling van de Athènaiōn Politeia, een cruciale tekst uit de oudheid over de geschiedenis en de politieke structuur van de klassieke Atheense democratie. Het werk is tussen ca. 330 en ca. 324 v.Chr. geschreven in Athene en geeft een heldere weergave van het politieke leven.

Het werk is lang toegeschreven aan Aristoteles. De Athènaiōn Politeia is echter niet met Aristoteles’ andere werken overgeleverd in de middeleeuwse handschriften en daardoor werd lang gedacht dat het verloren was gegaan.

Eind negentiende eeuw dook echter onverwacht een papyrusrol op in Egypte, met bijna de complete inhoud van de Athènaiōn Politeia. Deze vondst werd voor het eerst in 1891 uitgegeven en nu honderd jaar later is er dan de eerste Nederlands vertaling, geannoteerd en ingeleid door Ton Kessels en Josine Blok.

Deze fundamentele tekst over democratie biedt een historisch overzicht van de ontwikkeling van het Atheense staatsbestel tot het herstel van de democratie in 403 v.Chr. Daarnaast biedt het een systematische beschrijving van het functioneren van de Atheense staatsinrichting in de vierde eeuw v.Chr.

De staatsinrichting van Athene is van grote waarde voor de politieke geschiedenis van de Griekse stadstaat, maar ook die van Europa en voor hedendaagse debatten over democratie.

Meer inspiratie