Home » Tips
Grote archeologieprijs

De Grote Archeologie Prijs

De Grote Archeologie Prijs bekroont het project dat mensen inspireert met archeologie. De prijs is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis en wordt eind oktober uitgereikt. Dit jaar alweer voor de vierde keer. Met deze prijs willen de Stichting Archeologie & Publiek initiatiefnemers een stimulans geven de verhalen over het verleden te vertellen en te koppelen aan het heden.

Projecten die op innovatieve, creatieve of inspirerende wijze de archeologie openstelt voor een groot publiek krijgen via de prijs een podium van waardering. Tegelijkertijd dient de prijs ook als inspiratiebron voor andere projecten om nieuwe ideeën op te doen over hoe mensen te inspireren met archeologie: de Grote Archeologie Prijs is dé prijs voor de publieksarcheologie.

Dien nu een project in!

Tot en met 5 september 2019 kan iedereen projecten indienen op https://www.grotearcheologieprijs.nl. En echt iedereen kan een project indienen: heb jij een gave opgraving, expositie, evenement, game, verbeelding, verhaling of reconstructie gezien? Een project dat het verleden met het heden verbindt, het verhaal van vroeger koppelt aan het nu, het publiek bekend maakt met de archeologie? Laat het ons weten!

Juryberaad, stemmen en prijsuitreiking

De prijs is zowel een jury- als een publieksprijs. Uit alle inzendingen kiest een vakjury medio september vier nominaties. De juryleden beoordelen de projecten vanuit verschillende expertises, namelijk archeologie, toerisme, storytelling en design. Onze ambassadeur gaat langs bij de vier genomineerde projecten om hun eigen promotiefilmpje op te nemen. En dan mag het publiek gaan stemmen gedurende de Maand van de Geschiedenis in oktober 2019 op zijn/haar favoriete project op http://www.grotearcheologieprijs.nl. De prijsuitreiking is op zaterdag 26 oktober tijdens de Nacht van de Geschiedenis!

Grote archeologieprijs