Home » Tips
De Münster Domschat

De Münster Domschat in Catharijneconvent

Van 8 maart t/m 10 juni is in Museum Catharijneconvent in Utrecht een hele bijzondere middeleeuwse schat te bewonderen. De meest kostbare relieken, gevat in goud en zilver, versierd met edelstenen, antieke gemmen en exotische materialen uit alle windstreken zijn sinds de vroege middeleeuwen samengebracht en samengebleven. Voor het eerst in zijn 1000-jarige geschiedenis zijn deze prachtige voorwerpen uit de Paulusdom buiten Münster te zien. De tentoonstelling in Museum Catharijneconvent vormt de aftrap van een internationale expositiereeks. De schat zal na Utrecht doorreizen naar onder andere Bamberg, Hildesheim, Aken, Keulen en Cleveland (Ohio). Voor Museum Catharijneconvent is het een fantastische kans om als eerste de Münster Domschat te tonen.

De Münster Domschat

Topstukken uit de schatkamer

Op de tentoonstelling zijn de mooiste stukken uit de Münster schatkamer te zien, zoals de oudste kokosnootreliekhouder ter wereld, een met parels en edelstenen overladen reliekkruis en een fraaie Agnes van goud en zilver. De objecten getuigen van de internationale positie die Münster in de middeleeuwen bekleedde. Zo is er een reliekhouder die door Keizer Otto in 997 is geschonken aan de bisschop van Münster. Ook zitten er verschillende Iraans bergkristallen speelstukken in de schat. Zoals het Iraanse leeuwtje op de kokosnootreliekhouder. Doordat het hoofd is omgedraaid vormt het beestje nu een lam. Beide dieren staan in de middeleeuwen symbool voor Christus. De aanwezigheid van dit soort exotische kleinoden toont aan dat Münster gebruik heeft gemaakt van handelsroutes tussen het voormalige Mesopotamië en Europa.

De Münster Domschat

Rijkdom en macht

Net als de schat van Münster bestond de Utrechtse domschat in de middeleeuwen uit kostbare reliekhouders en liturgische objecten, gemaakt van de meest dure materialen. De voorwerpen zijn helaas verloren gegaan door oorlogsgeweld en religiestrijd, maar de archieven waarin ze werden beschreven zijn gelukkig bewaard. Op de tentoonstelling zijn unieke middeleeuwse archiefstukken, geselecteerd uit de honderden akten, oorkondes en verslagen over de Utrechtse domschat, te zien. Archieven waren heel belangrijk voor het domkapittel. Alle bezittingen van het bisdom Utrecht, zoals goederen en landerijen, waren erin vastgelegd. Destijds vertegenwoordigde het archief de rijkdom en macht van het bisdom, nu vertellen de documenten het verhaal over het ontstaan en de functie van een domschat.

De Münster Domschat is nu voor het eerst buiten de schatkamer in Münster te zien. De tentoonstelling De Münster Domschat biedt een combinatie van overweldigende schoonheid van de schat, gecombineerd met een verloren gewaand verhaal uit de Nederlandse geschiedenis.

Van 8 maart t/m 10 juni 2019 te zien in Museum Catharijneconvent

Meer inspiratie