Home » Tips
expositie museum de Scheper

Eibergen bevrijd: Expositie “75 jaar vrijheid” in Museum de Scheper

Te zien van 3 juni t/m 7 november 2020

Eibergen: Bevrijding ..…”Waren het nu de Engelsen of de Canadezen die ons in de nacht van 31 maart 1945 van de bezetter hebben verlost?” Een veel gehoorde opmerking tijdens de interviews door medewerkers van het museum met mensen die de oorlog en de bevrijding bewust hebben meegemaakt. De Engelsen hadden nl. met de Canadezen afgesproken dat de Engelsen voorop zouden gaan en dat de Canadezen het veroverde gebied zouden bezetten en beveiligen tegen aanvallen op de flanken vanuit Holland en Utrecht. De vanuit Eibergen oprukkende 5e brigade ondervond veel tegenstand bij haar opmars, onder andere door opgeblazen bruggen en wegversperringen.

Wat betekende het om bezet te zijn, wat betekende het om bevrijd te worden en wat betekende het om vrij te zijn? De bevrijding kwam laat en toch plotseling. Uitputting en vreugde werden verdrongen door zorgen over wederopbouw. Voor dromen was geen tijd: het leven ging door en in Oost-Indië werd Nederland nu de bezettende macht. Wat had men van “bevrijding en vrijheid” begrepen? Zien we heden ten dage “vrijheid” als verworvenheid of als streven voor iedereen?

Voor de inwoners van Eibergen was 1 april in elk geval de dag waarop men de vlag buiten kon hangen! De geallieerden brachten sigaretten en chocola mee en deelden die uit. Natuurlijk laat Eibergen anno 2020 deze 75-jarige bevrijdingsdag niet onopgemerkt voorbij gaan. In de periode tussen 3 juni en 7 november is in Museum de Scheper een expositie te zien die is samengesteld uit gesproken persoonlijke verhalen die worden vertoond in de filmzaal. Tevens worden er in de expositieruimte films en foto’s tentoongesteld van Eibergen tijdens de oorlogsjaren, aangevuld met bijpassende voorwerpen uit de collectie van het museum en staan er diverse activiteiten voor jong en oud op stapel.

Bel voor meer informatie en reserveren.

Redactie: Jokes Reijgersberg, Foto’s: PR museum

Meer inspiratie