Home » Tips
eiland in de nevel Lodewijk Dros

Eiland in de nevel – Lodewijk Dros

‘Het is een heerlijk boek, waarin en passant de mentaliteitsgeschiedenis van de deftige burgerij in het 18de-eeuwse en begin 19de-eeuwse Nederland wordt verteld. Dat die mentaliteit niet zoveel verschilt van het heden, zal menigeen verbazen. In Nederland staat de tijd op een bepaalde manier blijkbaar stil […] Het vermakelijkst aan Dros’ boek is hoe opportunistisch Kikkerts familieleden waren. Alles draait bij hen om lucratieve baantjes. Je zou bijna gaan denken dat de Nederlandse volksaard echt bestaat.’ – NRC Handelsblad

---

Eiland in de nevel begint met de omzwervingen van Pieter Kikkert, de eerste wandelaar op Texel. In de vroege zomer van 1791 maakte hij een voettocht over het eiland, vijftig kilometer lang, nadat daar een storm had huisgehouden. Kikkert genoot intens van de woeste natuur, wat nog werd verhevigd door een romantische dichtbundel die hij bij zich had. Hij werd zozeer ‘door verrukking weggesleept’ dat hij bijna het leven liet door het wassende water.

Met zijn goede pen en zijn schildersoog – hij was ook een begenadigd etser – wist Pieter Kikkert een verrassend modern beeld te geven van de wereld waar hij in leefde. Hij was lid van een geheim genootschap en had belangstelling voor literatuur, theologie en politiek. Zo lezen we niet alleen over zijn wandeling op Texel, maar ook over Leidse kunst, een Curaçaose slavenopstand, Vlaardingse visserij en bezoeken aan Willem V.

Lodewijk Dros laat zien dat er een rechtstreekse lijn loopt van de Romantiek naar onze eigen tijd, waarin we van de natuur willen genieten, reislustig zijn en zoeken naar identiteit. Door aandachtig om ons heen te kijken en het landschap te ervaren, zoals Kikkert aanbeval, leren we niet alleen Texel – dat Nederland in het klein is – maar ook onszelf beter kennen.

eiland in de nevel Lodewijk Dros

Eiland in de nevel is een uniek boek met originele teksten en illustraties uit de achttiende en negentiende eeuw, plus een historische wandelroute voor de hedendaagse bezoeker van Texel.

Meer inspiratie