Home » Tips
archeologiedagen museum schokland

Presentatie spectaculaire opgraving in Museum Schokland

Voor het eerst sinds lange tijd is afgelopen zomer een compleet scheepswrak in de Noordoostpolder opgegraven. Deze polder was voor 1942 eeuwenlang een binnenzee en een belangrijke vaarroute tussen Noord-Holland en het Oostelijk deel van Nederland. Vele schepen zijn vergaan in de woeste grillen van de Zuiderzee en de kleibodem van de polder herbergt dan ook nog tientallen scheepswrakken. Veel van deze wrakken zijn inmiddels opgegraven, andere wachten nog op onderzoek.

Bijzondere vondsten

De opgraving van het vroeg-18e -eeuwse scheepswrak is uitgevoerd door het Archeologisch Instituut van de Universiteit van Groningen, ondersteund door vrijwilligers van de A.W.N. Flevoland. Het betreft een uitzonderlijk groot schip met een lengte van meer dan 30 meter. In en rond het wrak zijn honderden voorwerpen aangetroffen, waaronder serviesgoed en kleipijpen wat duidt op een Engelse herkomst van het schip. Dat het niet voor uitsluitend vreedzame doeleinden was gebouwd blijkt uit gevonden stukken scheepsgeschut. Wat dit grote schip in deze uithoek van de Zuiderzee had te zoeken is vooralsnog onduidelijk. Nader archiefonderzoek zal wellicht helderheid bieden.

Nationale Archeologiedagen

Tijdens de Nationale Archeologiedagen van 12 t/m 14 oktober is in Museum Schokland een presentatie te zien van deze spectaculaire opgraving. Naast een selectie van voorwerpen geeft prachtig foto- en filmmateriaal een beeld van het archeologisch onderzoek.

Op zondag 14 oktober worden diverse lezingen gegeven over de maritieme historie van de polderbodem door onder andere opgravingsleider Yftinus van Popta. Hij vertelt over het verloop van de complexe opgraving van afgelopen zomer en presenteert voorlopige resultaten van het archeologisch onderzoek.

Activiteiten zondag 14 oktober

Op zondag 14 oktober is er voor jong en oud nog veel meer te beleven op Schokland. Tussen 11.00-17.00 uur kan het publiek op de kar pendelen tussen het museum en de Gesteentetuin, op beide locaties vinden activiteiten plaats. Om de sfeer van vroegere tijden voelbaar te maken zijn er diverse acteurs die demonstraties en workshops geven. Bezoekers kunnen overal aan deelnemen door het aanschaffen van een knipkaart. Deze verschaft ook toegang tot de pendeldienst. Museum Schokland organiseert deze dag samen met Werelderfgoed Schokland en het Flevolandschap. kijk voor meer info op www.museumschokland.nl