Home » Tips
Romeinenweek 2018

Romeinenweek 2018

Gouverneurs, soldaten, handelaren en keizers: de Lage Landen waren in de Romeinse tijd een kruispunt voor reizigers van allerlei soort. Tijdens de Nationale Romeinenweek vragen we aandacht voor dit ‘bewogen verleden’ van ons land.

De Romeinse aanwezigheid in ons land een ongekende mobiliteit op gang. Dat was voor een groot deel te danken aan de troepen langs de limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk. Die brachten (relatieve) rust en vrede, maar moesten daarnaast ook bevoorraad worden. Daar maakten handelaren uit Germanië, Gallië en Friesland dankbaar gebruik van. Het Rijk bracht ook nieuwe mogelijkheden met zich mee. Zo waagden heel wat handelaren de oversteek naar Brittannië, of nog verder.

Reizigers van ver

Niet alleen handelaren maar ook de Romeinen zelf kwamen soms van ver. De Romeinse troepen langs de limes kwamen onder andere uit Spanje en Italië. Gouverneurs kwamen soms van nog verder weg, zoals Noord-Afrika. En zelfs een aantal Romeinse keizers, onder wie Caligula en Trajanus, vereerden onze streken soms met een bezoek. De Romeinse staat zette heel wat mensen in beweging, inclusief ‘onze’ Bataven. Die dienden onder andere als lijfwachten in Rome. De gemiddelde inwoner van de Lage Landen kwam waarschijnlijk niet zo ver van huis. Maar lokale religieuze festivals of vermaak in het amfitheater van Nijmegen brachten waarschijnlijk heel wat mensen op de been.

Romeinenweek 2018

Romeinse wereld in beweging

De Romeinse wereld was een wereld in beweging, ook in de Lage Landen. Daar zijn nog vele sporen te vinden zijn. De schepen van Zwammerdam, de mijlpalen van het Wateringse Veld of de leren schoenen die her en der in ons land gevonden zijn: ze wijzen allemaal op een samenleving die bepaald niet stil zat. Ontdek het zelf tijdens de Nationale Romeinenweek, van 28 april t/m 6 mei 2018!