Home » Categorie

Lun, Cai

Nieuws - 17 aug 2012

In de Westerse geschiedschrijving is de naam ‘Cai Lun’ relatief onbekend. Toch heeft deze Chinese eunuch een essentiële rol gespeeld in de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis.

Abonneren op Lun, Cai