11 januari jarig: Alice Paul

 “Bij de oprichting van de Quaker-beweging was gelijkheid tussen man en vrouw een van de basisprincipes. Ik heb dus nooit een ander idee gehad, het principe was er altijd al bij mij” (vert.), zegt Alice Paul, een van de bekendste strijdsters voor het vrouwenkiesrecht in Amerika. Alice Paul werd geboren op 11 januari 1885 in New Jersey.

Alice Paul was de oudste dochter van bankier en zakenman William Paul en Tacie Paul. De familie was aangesloten bij de Quakers, een religieus genootschap dat gelijkheid en verzoening tussen mensen nastreeft omdat ze geloven dat er in ieder mens iets van God is. Haar ouders voedden Paul daarom op met een geloof in gelijkheid tussen de seksen, onderwijs voor vrouwen en een eerlijkere samenleving. Hierdoor ging Paul op jonge leeftijd al met haar moeder mee naar bijeenkomsten voor vrouwenkiesrecht.

Ze volgde lager onderwijs op een Quaker-school. Daarna studeerde ze vanaf 1901 aan het Swarthmore College. Deze school was door haar opa opgericht vanuit het idee dat man en vrouw allebei recht hadden op educatie. In 1905 haalde ze haar bachelor biologie. Twee jaar later haalde ze haar master sociologie in Pennsylvania. Daarna studeerde ze nog een tijd voor maatschappelijk werker in Engeland. Daar ontmoette ze Lucy Burns en Emmeline Pankhurst, oprichtster van de Britse kiesrechtbeweging. Met hen nam ze deel aan demonstraties voor vrouwenkiesrecht, waardoor ze zelfs enkele keren in de gevangenis terecht kwam.

Terug in Amerika sloten Paul en Burns zich aan bij de National American Woman Suffrage Association (NAWSA). Ze klom snel op in de NAWSA en ging zich samen met Burns richten op lobbywerk voor een nieuw nationaal amendement. Dit paste echter niet bij het beleid van de NAWSA, die het kiesrecht liever per staat invoerde. Daarom richtte ze in 1916 zelf de National Women’s Party (NWP) op. Ondanks dat ze met de NWP vreedzaam demonstreerde, werd ze met medestrijdsters opgepakt en naar een werkhuis gestuurd.

Deze veroordeling bracht veel publieke onrust met zich mee. Dit bewoog president Woodrow Wilson in 1918 ertoe zijn steun toe te zeggen en in 1920 werd het 19e amendement aangenomen. Daarmee verkregen Amerikaanse vrouwen het kiesrecht. Paul bleef zich tot haar dood in 1977 inzetten voor de rechten van vrouwen.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.