Isaak Babel

13 juli jarig: Isaak Babel

De joods-Russische Isaak Babel staat bekend als een van de beste short story schrijver van Rusland. Zijn werk ‘Verhalen uit Odessa’ en ‘Rode Ruiterij’, waarvan de laatste gebaseerd is op zijn ervaringen binnen het Rode Leger, worden beiden als meesterwerken van de Russische literatuur beschouwd. Isaak Babel werd geboren op 13 juli 1894 in Odessa.


Babel groeide op in een joods gezin in Odessa, waar hij thuis een opleiding genoot aangezien voor joden een streng toelatingsbeleid gold op scholen. Tijdens zijn opleiding kreeg hij onder andere les over de Franse literatuur, wat hem erg interesseerde. Later werd Babel alsnog toegelaten op de Universiteit van Kiev voor economie en bedrijfskunde, waar hij in 1915 afstudeerde. In Sint-Petersburg meldde hij zich vervolgens aan bij het leger. Daar ging hij, na het uitbreken van de Russische Revolutie in 1917, aan de slag als vertaler en journalist. Vanwege het antisemitisme in zijn divisie was Babel genoodzaakt een schuilnaam aan te nemen, om niet als jood ontmaskerd te worden.


In 1919 trouwde Babel met Jevgenia Gronfein, die hij in Kiev had ontmoet. Samen kregen ze een dochter. Een jaar na het huwelijk trok Babel als oorlogscorrespondent mee met het Rode Leger in de veldtocht tegen de Polen. Gedurende deze veldtocht hield Babel een dagboek bij, die later de basis vormde voor zijn verhalencyclus ‘Rode Ruiterij’. Terug in Odessa begon Babel aan zijn meest bekende werk ‘Verhalen uit Odessa’, waarmee hij op humoristische wijze een kijkje gaf in de onderwereld van de wijk Moldavnka.


Babel bleek een ontrouwe echtegenoot, waardoor zijn vrouw in 1925 naar Parijs emigreerde. Na verschillende relaties met andere vrouwen herenigde Babel zich in 1927 met zijn vrouw in Parijs. Terug in de Sovjet Unie assisteerde Babel bij de organisatie van het eerste congres van Sovjet schrijvers in 1933. Ondertussen raakte Babel als schrijver steeds minder productief doordat de Communistische Partij in het kader van het socialistisch realisme steeds strengere regels aan schrijvers oplegde. Vervolgens ging Babel binnen de filmwereld aan de slag. Met Sergei Eisenstein schreef hij bijvoorbeeld het script voor de sovjetfilm De weide van Bezhin.


Na het begin van Grote Zuivering in 1936 werd Babel aangehouden wegens ‘spionage voor de Fransen’. Waarschijnlijk onder dwang en marteling bekende Babel schuldig te zijn aan antisovjet praktijken en deel uit te maken van een Frans spionagenetwerk. Uiteindelijk werd hij op 27 januari 1940 doodgeschoten in Moskou.

Bronnen

 

- Biography.com, ‘Isaak Babel. Biography’.

- Spartacus.schoolnet.co.uk, ‘Isaac Babel'.

- Britannica.com, ‘Isaak Emmanuilovich Babel’.

 

Afbeelding

- Wikimedia Commons, ´Isaac Babel´.

 

Leestip

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

De bezetenen
De bezetenen

€ 24.90

 

 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.

Ontdek Geschiedenis Magazine!

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.

Lees Ons Amsterdam

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.