Geen afbeelding beschikbaar

14 januari jarig: Johan Rudolph Thorbecke, Mehmet VI en Hendrik Willem van Loon

Hij treed de politieke arena aanvankelijk binnen als Tweede Kamerlid. Vier jaar later ontwerpt hij in opdracht van Koning Willem II een nieuwe grondwet. Deze grondwet, opgesteld in 1848, legt de basis voor de parlementaire democratie in Nederland. Johan Rudolph Thorbecke werd geboren op 14 januari 1798 in Zwolle.

ThorbeckeJohan Rudolph Thorbecke (1798-1872) werd geboren op 14 januari 1798 in Zwolle. Doordat zijn vader lange tijd werkloos was, groeide hij op in armoede. De vader van Johan Thorbecke wilde dat zijn zoon een betere toekomst zou hebben en stimuleerde hem daarom om te gaan studeren en carrière te maken.  Thorbecke studeerde aan het Athenaem Illustre in Amsterdam en vervolgens aan de Universiteit van Leiden. Na zijn promotie in 1820 vertrok hij naar Duitsland om te werken als privé docent. Hij kwam hier in aanraking met heersende opvattingen over filosofisch idealisme en met liberale ideeën. Vijf jaar later keerde hij terug naar Nederland om te werken aan de Universiteit. Als hoogleraar diplomatie en moderne geschiedenis mengde hij zich in het debat omtrent de herziening van de grondwet. Hij trad de politieke arena binnen als Tweede Kamerlid in 1844. De kroon op zijn politieke loopbaan was zijn benoeming tot voorzitter van de Grondwetscommissie, ingesteld door Koning Willem II. Thorbecke ontwierp de nieuwe grondwet van 1948 bijna geheel zelf en het legde de basis voor de liberaal-parlementaire democratie van Nederland. Vervolgens had Thorbecke de leiding gehad over drie kabinetten. Johan Thorbecke overleed op 4 juni 1872.Mehmet 6

Mehmet VI (1861-1926) werd geboren op 14 januari 1861 in Istanbul. Toen Mehmet VI in 1918 zijn broer opvolgde als sultan van het Ottomaanse rijk verkeerde het rijk in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Geallieerde troepen trokken het Ottomaanse Rijk binnen en marcheerden richting Istanbul. Een symbolisch moment was het feit dat Mehmet VI vlak na de oorlog een boete kreeg van een Engelse agent voor het foutief inhalen van een andere auto. Uit angst voor de revolutionair Atatürk en de vijandige mogendheden zocht Mehmet VI toenadering tot de geallieerden. In 1920, twee jaar na de Eerste Wereldoorlog, tekende hij het Verdrag van Sèvres, waardoor het Ottomaanse Rijk slechts nog het westen van Anatolië behield. Het Turkse parlement hief twee jaar later het sultanaat op. Mehmet VI leefde verder in ballingschap op Malta en overleed in 1926.

Hendrik van LoonHendrik Willem van Loon (1892-1944) werd geboren op 14 januari 1892 in Rotterdam. Vanwege de dood van zijn moeder wilde hij naar het buitenland. Hij kwam in 1902 terecht op de Cornell University in de Verenigde Staten. Na een journalistieke studie trad hij in dienst van Associated Press. Hij vertrok met zijn vrouw naar Moskou om daar als journalist te werken. In 1907 besloot hij zich te verdiepen in de geschiedenis door aan de universiteit van München verder te studeren. Zijn scriptie schreef hij over het onderwerp The fall of the Dutch republic (1913). Van Loon keerde in 1911 terug naar de Verenigde Staten en ging doceren aan de Cornell University. Tegelijkertijd schreef hij boeken en zijn werk The story of mankind (1921) werd een bestseller in Amerika. Van Loon was inmiddels Amerikaans staatsburger geworden en werd de bekendste ‘Dutchman’ in Amerika. De manier waarop van Loon schreef leidde tot veel kritiek uit wetenschappelijke kringen, die zijn werk inhoudelijk slecht vonden. Volgens van Loon dreef de wetenschappelijke wereld daarentegen steeds meer af van het grote publiek. Als reactie op Hitler’s Mein Kampf schreef van Loon Our Battle (1939), waarin hij zichzelf proclameerde als Hitlers grote vijand. Hij verzorgde het contact tussen het gevluchte Huis van Oranje en de Amerikaanse president Franklin Roosevelt, terwijl Nederland bezet was door de Duitsers. Ook steunde Van Loon Roosevelt’s New Deal. In 1944 kwam Hendrik van Loon te overlijden..

Partners: 

Personen: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.