14 oktober jarig: Akbar de Grote

Akbar de Grote wordt gezien als de grootste van de Indiase Mogolkeizers. Hij staat bekend als een uitstekend veldheer en een strenge, maar eerlijke, bestuurder. Onder zijn leiding wordt het Mogolrijk sterk uitgebreid en zijn hoge mate van religieuze tolerantie is in de 16e eeuwse wereld een grote uitzondering. Keizer Akbar de Grote werd geboren op 14 oktober 1542 te Umarkot.

Akbar maakte naam als de grootste en machtigste Mogolkeizer maar hij werd geboren in ballingschap. Akbars grootvader Babur was de stichter en eerste keizer van het Mogolrijk. Zijn vader Humayun was in 1540 van de Mogoltroon gestoten door de Afghaanse veldheer Sher Sjah. Het lukte Humayun in 1555 om de hoofdstad Delhi te heroveren, maar de keizer overleed enkele maanden later. Akbar volgde hem op dertienjarige leeftijd op.

Op het moment van Akbars troonsbestijging besloeg het Mogolrijk slechts een klein gedeelte van het territorium dat het rijk omvatte toen zijn vader werd verdreven. Akbar bewees zich echter een bijzonder bekwame bevelhebber en hij veroverde grote delen van het gebied terug. Hij behaalde vooral veel overwinningen door het gebruik van strijdolifanten, waarvan hij er bijna 40.000 gebruikte. Onder Akbars bewind werden onder andere Malwa, Gujarat, Bengalen, Kaboel, Kasjmir en Kandesh aan het Mogolrijk toegevoegd, waarna het rijk het gehele noorden van India en delen van Pakistan, Afghanistan en Birma omvatte.

Naast zijn militaire successen voerde Akbar grote hervormingen door op bestuurlijk en religieus gebied. Zo versoepelde hij de strenge wetten van de sharia en schaftte hij de jizya af, een belasting die niet-moslims moesten betalen. Daarnaast stond hij hindoes, joden en christenen toe om hun godsdienst in zijn land uit te oefenen en organiseerde hij regelmatig discussies tussen islamitische, joodse, christelijke en zoroastrische geleerden.

Aan het eind van zijn leven had Akbar veel te stellen met zijn drie zonen, die regelmatig tegen hem in opstand kwamen. Hij sloeg in 1599 een opstand van prins Salim neer, de latere keizer Jahangir, maar zag zich daarna gedwongen om zich weer te verzoenen met zijn zoon. Akbar de Grote stierf op 27 oktober 1605 op 63-jarige leeftijd aan dysenterie.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!

Deze bijzonder collectie, met bruiklenen van het Rijksmuseum, is verlengd t/m 13 september 2020.

Ontdek Geschiedenis Magazine!

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!