Ellsworth Huntington

16 september jarig: Ellsworth Huntington

“Geschiedenis is op zijn breedst gezien een overzicht van menselijke migratie van de ene leefomgeving naar de andere.” De Amerikaanse geograaf Ellsworth Huntington is bekend geworden door zijn theorieën over de invloed van klimaatverandering op de loop van de geschiedenis. Elsworth Huntington werd geboren op 16 september 1876 te Galesburg, in de Amerikaanse staat Illinois.

Huntington’s vader, Henry Huntington, was een predikant in Galesburg. Het gezin verhuisde in 1889 naar Milton, Massachusetts, een voorstad van Boston. Hier ging Huntington ook naar de middelbare school, waarna hij studeerde aan het Beloit College. Hij werd wel geaccepteerd door de befaamde Harvard universiteit, maar door het ontbreken van financiële middelen kon hij hier geen studie volgen. Na zijn studie vertrok Huntington naar Turkije om les te gaan geven aan het Eufraatcollege in Harput.

In 1901 keerde hij weer terug naar de Verenigde Staten, nadat hij toch nog een beurs kreeg om fysische geografie te gaan studeren aan Harvard. Tijdens deze studie nam hij in 1903 deel aan een grote onderzoeksexpeditie in Turkestan, waarna hij in 1905 onderzoek deed in de Himalaya en het Tarimbekken in China. Aan de hand van dit onderzoek formuleerde hij de theorie dat klimaatverandering, en dan met name verdroging, de verklarende factor is voor oorlogen en omvangrijke bevolkingsmigraties. Hij kwam op deze theorie nadat hij ontdekte dat nomaden uit het centrum van Centraal-Azië door verdroging naar de randen gedreven werden, zoals gebeurde bij de Hunnen en de Mongolen. Hij publiceerde deze bevindingen in The Pulse of Asia.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin Huntington werkzaam was voor de militaire inlichtingendienst, ging hij verder met zijn onderzoek naar de invloed van het klimaat op de geschiedenis. Hij kwam tot de ontdekking dat een temperatuur tussen 15.5 °C en 18.3 °C de optimale waarde is voor menselijke activiteiten. In zijn boek Climate and Change kwam Huntington tot de conclusie dat gematigde klimaten het meest gunstig zijn voor de ontwikkeling van hoge beschavingen.

Ellsworth Huntington bracht zijn laatste jaren door als hoogleraar aan de Yale universiteit, waar hij na de Eerste Wereldoorlog was gaan werken. Hij overleed op 17 oktober 1947.

Afbeelding:

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.