Geen afbeelding beschikbaar

21 juni jarig: Paus Leo IX

Hij staat bekend als een hervormingsgezinde paus en hij probeert de kerk om te vormen tot een machtig instituut. Zo voert hij het celibaat opnieuw in en probeert hij eigenhandig de Noormannen te verdrijven uit Italië. In 1054 gaat hij echter te ver met zijn machtsambities en veroorzaakt hij het Grote Schisma binnen de christelijke gemeenschap. Paus Leo IX werd geboren op 21 juni 1002.

Paus Leo IX werd geboren op 21 juni 1002 onder de naam ‘Bruno van Egisheim en Dagsburg’. Hij was de zoon van hertog Hugh van Egisheim, die op zijn beurt weer een neef was van de Heilige Roomse keizer Koenraad II de Saliër. Bruno ontving zijn religieuze vorming in het noord-Franse dorpje Toule, waar hij later ook priester en bisschop werd. Na de dood van Paus Damasus in 1048 werd Bruno vervolgens op een concilie te Worms uitgeroepen tot nieuwe Paus. Zijn benoeming werd bovendien goedgekeurd door keizer Hendrik III, de opvolger van Koenraad II de Saliër.

Bruno weigerde de prestigieuze positie echter te accepteren zonder gekozen te zijn door de clerus en het volk van Rome. Pas op 12 februari 1049 arriveerde hij uiteindelijk in het Vaticaan en nam hij de naam ‘Paus Leo IX’ aan. Leo kwam bekend te staan als een hervormingsgezinde paus, die van de kerk een machtig instituut wilde maken. Zo vormde hij het college van kardinalen om tot een krachtig bestuursapparaat en organiseerde hij door heel Europa verscheidene concilies en synodes om de eenheid van het geloof te bevorderen. Tevens probeerde hij Italië met geweld te bevrijden van de Noormannen, maar in 1053 werd het Pauselijke leger verslagen bij de ‘slag om Civitate’ en werd Leo zelfs enige tijd gevangen gezet.

Het dieptepunt van zijn pausschap zou Leo IX echter pas een jaar later bereiken. In 1054 stuurde hij namelijk een brief naar Michael Caerularius, de patriarch van Constantinopel, waarin hij benadrukte dat de Paus het enige centrale gezag binnen de kerk was. Hij deed dit onder meer met een verwijzing naar de ‘Donatio Constantini’, een document waarvan later bleek dat het een vervalsing was. De patriarch wees deze theorie van de Pauselijke superioriteit echter af, met als gevolg een breuk binnen de christelijke kerk die later bekend zou komen te staan als het ‘Grote Schisma’. Paus Leo IX overleed nog datzelfde jaar, op 18 april 1054, op 52-jarige leeftijd.

Rubrieken: 

Partners: 

Personen: 

Tijdperken: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.