22 maart jarig: Wilhelm I

Omdat zijn oudere broer na een beroerte niet meer kan regeren treedt Wilhelm I op als regent. Nadat zijn broer sterft, erft hij de troon van Pruisen. Onder de raadgeving van minister-president Otto von Bismarck voert Wilhelm een aantal succesvolle oorlogen en wordt hij de eerste Duitse Keizer. Wilhelm I werd op 22 maart 1797 geboren in Berlijn.

Wilhelm I werd geboren als lid van het koningshuis van Pruisen. Wilhelm was de tweede zoon van koning Frederik Wilhelm van Pruisen en gold dus niet als troonopvolger. Het Pruisische volk was, zoals de meeste Duitse volken, ontevreden over de absolutistische wijze waarop de Duitse vorsten regeerden en verlangde naar democratische hervormingen. In 1848 brak om deze reden de Maartrevolutie uit. De toenmalige Pruisische koning, Wilhelm zijn broer Frederik Wilhelm IV, maakte al snel concessies. Wilhelm was echter conservatief aangelegd en vond dat het leger hard moest optreden tegen de revolutionairen. Toen dit bekend werd, zag hij zich gedwongen om naar Engeland te vluchten. Na een jaar keerde hij terug om als legeraanvoerder de republikeinse opstand in Baden neer te slaan.

Toen zijn broer tijdens zijn koningschap echter een beroerte kreeg en niet langer kon regeren, trad Wilhelm op als regent. Nadat zijn broer in 1861 overleed, besteeg Wilhelm de Pruisische troon. Hij begon meteen het Pruisische leger te hervormen en te versterken. Aanvankelijk stuitte Wilhelm op tegenstand van het Pruisische Huis van Afgevaardigden, maar hij loste dit probleem op door de politiek vaardige Otto von Bismarck (1815-1898) aan te stellen als zijn minister-president. Von Bismarck zou de rest van het leven van Wilhelm fungeren als raadgever en eerste minister.

Door middel van een aantal oorlogen maakte Wilhelm I Pruisen tot het machtigste Duitse rijk. Hij veroverde Sleeswijk-Holstein van de Denen en annexeerde veel Duitse gebieden. Na het winnen van de Frans-Pruisische oorlog in 1871 liet hij zich uitroepen tot de eerste Duitse Keizer, waardoor hij de verschillende Duitse gebieden verenigde en het Duitse Keizerrijk stichtte. Onder zijn heerschappij werd Duitsland een Europese grootmacht. Wilhelm overleed in 1888 in Berlijn op 90-jarige leeftijd.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het augustusnummer van Geschiedenis Magazine

Lees hier wat je kunt verwachten van het komende nummer van Geschiedenis Magazine!

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Alles over de Atjeh-oorlog? Lees Geschiedenis Magazine

Lees er het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.

Dan lees je Geschiedenis Magazine.

Waarom werd Nederland een monarchie? Het antwoord lees je in Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór 6 augustus een abonnement.