Geen afbeelding beschikbaar

25 mei jarig: Keizer Shenzong

Hij is de zesde Chinese keizer van de Song dynastie (960-1279). Tijdens zijn regeerperiode zet hij zich in voor de arme boeren en werklozen, en probeert hij een verzorgingsstaat op te zetten. Ook voert hij oorlog tegen de Westelijke Xia dynastie, maar hij slaagt er niet in dit rivaliserende Chinese rijk te onderwerpen. Keizer Shenzong werd op 25 mei 1048 geboren in Bianleng, het tegenwoordige Kaifeng.

De Song dynastie (960-1279) wordt door wetenschappers beschouwd als een periode die bepalend was voor de moderne Chinese geschiedenis. Tijdens deze dynastie ontwikkelde het Chinese keizerrijk zich sterk op cultureel en intellectueel gebied. De Chinese adel had tot deze tijd de macht, maar tijdens de Song dynastie werd er een systeem gecreëerd waarin de keizer de macht onderverdeelde over een groot aantal ambtenaren die het land bestuurden. De ambtenaren werden geselecteerd door middel van een toelatingsexamen. Toen Shenzong op 19e jarige leeftijd de keizerlijke titel van zijn pas overleden vader erfde, werd hij staatshoofd van een goed georganiseerd rijk.

Er waren echter sociale problemen die Shenzong wenste aan te pakken. Onder de boerenbevolking heerste nog veel armoede en werkloosheid. Hij stelde in 1069 de ambtenaar Wang Anshi aan om deze problemen op te lossen. Anshi maakte het voor boeren mogelijk om voor een lage rente geld te lenen van de staat. Ook werd landbouwgrond opnieuw opgemeten en eerlijker verdeeld onder de boeren. De conservatievere ambtenaren binnen de regering waren echter ontevreden over de hervormingen van Anshi en dwongen hem in 1074 af te treden.

Naast zijn economische hervormingen probeerde Keizer Shenzong zijn rijk ook sterker te maken op militair gebied. Hij richtte in alle dorpen en steden burgermilities op en vergrootte zijn leger. Hij besloot ten strijde te trekken tegen de Westelijke Xia dynastie, een rijk dat zich aan het begin van de 11e eeuw had ontwikkeld ten noordoosten van het Song rijk. Aanvankelijk was zijn oorlogsonderneming redelijk succesvol maar in 1082 leed hij een nederlaag bij de stad Yongle en moest hij zich terugtrekken. Hij stierf op 1 april 1085. De oorzaak van zijn dood is niet bekend.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Tijdperken: 

Special: Operatie Market Garden | 80 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.