Geen afbeelding beschikbaar

30 december jarig: Rudyard Kipling, Titus en Ahmet III

Hij is een beroemd schrijver en staat bekend om zijn verheerlijking van het Britse imperialisme. In gedichten en verhalen pleit hij voor het brengen van beschaving naar de niet-westerse volkeren in Azië en Afrika. Met boeken als Jungle Book en uitspraken als ‘oost en west zullen elkaar nooit ontmoeten’ verwerft hij een prominente, maar niet onomstreden, plek in de Engelse literatuur. Rudyard Kipling werd geboren op 30 december 1865.

Een Romeinse keizer, een Ottomaanse sultan en een Britse schrijver. Veel hebben Titus, Ahmet III en Rudyard Kipling op het eerste gezicht niet gemeen. Toch delen ze minstens één ding: 30 december, hun geboortedag.

Titus (39-81) was een Romeinse keizer. Hij werd geboren op 30 december 39 te Rome. Als militaire commandant verwierf hij vooral faam vanwege zijn beruchte optreden in Judea (69-70). Hij versloeg de opstandige Joden op brute wijze en liet de Grote Tempel van Jeruzalem afbranden. Als oudste zoon volgde Titus zijn vader Vespasianus (9-79) op als keizer in het jaar 79. Aanvankelijk was Titus zeer onpopulair bij het volk, mede vanwege een affaire die hij had gehad met de Joodse prinses Berenice (28 - ? na Chr.). Als keizer nam hij daarom gelijk maatregelen om zijn aanzien te vergroten. Ondanks zijn korte regeerperiode werd Titus geplaagd door de grootste rampen in de Romeinse geschiedenis: de uitbarsting van de Vesuvius en een grote pestepidemie. Terwijl plaatsen als Pompeii en Herculaneum onder het lava bedolven lagen en mensen stierven aan de pest probeerden keizer Titus en de senatoren de slachtoffers te voorzien van hulp. Bijgelovigen beweerden wel eens dat de uitbarsting van de vulkaan een wraak was voor de verwoesting van de heilige tempel te Jeruzalem. Naast alle rampspoed staat zijn keizerschap ook bekend om de opening van het Colosseum, waarvan de bouw begon onder zijn vader. Titus stierf in 81 na een regeerperiode van slechts twee jaar.

Ahmet III (1673-1736) was de 23e sultan van het Ottomaanse Rijk. Hij werd geboren op 30 december 1673 te Istanboel. In 1703 volgde hij zijn vader Mehmet IV op als sultan van het rijk. Onder Ahmet’s bewind brak de zogenaamde Tulpen periode aan (1718-1730): een periode van relatieve vrede en welvaart waarin de Ottomanen zich steeds meer oriënteerden naar Europa toe en er onder het Ottomaanse hof een werkelijke tulpen manie heerste. De 23e sultan verbeterde de relaties met Frankrijk en hij verleende onderdak aan de verstoten koning Karel de 12de van Zweden (1682–1718). Daarentegen raakten de Ottomanen met Rusland in oorlog. Er werden belangrijke veldslagen gewonnen door de Ottomanen en de kans deed zich voor om door te marcheren naar Moskou. Op dat moment werd het Ottomaanse Rijk echter vanuit het zuidoosten binnen gevallen door de Safaviden uit Iran, waardoor Ahmet III zich militair niet meer kon richten op de Russen in het noorden. In 1730 vonden er opstanden plaats tegen zijn bewind door de Janitsaren, een elite korps binnen het rijk. Ahmet III werd gedwongen de troon over te geven aan zijn neef Mahmut I (1696-1754). Na zes jaar gevangenschap stierf Ahmet III vervolgens in het Topkapi paleis te Istanboel.

Rudyard Kipling (1865-1936) was een Britse schrijver en poëet. Hij werd geboren op 30 december 1865 in de stad Bombay. Doordat hij opgroeide in India maakte hij het Britse imperialisme van dichtbij mee. Het fascineerde hem en hij verheerlijkte het imperialisme in verhalen en gedichten. Hij schreef veel over de Britse soldaten en liet zich inspireren door de natuur van India. Één van zijn meest bekende werken is Jungle Book, de populaire bestseller voor kinderen. Kipling is tevens de uitvinder van de term ‘the white man’s burden’, wat inhield dat de blanke mens een missie had om de achtergebleven volkeren van de wereld beschaving aan te leren. In 1907 verkreeg Kipling de nobelprijs voor de literatuur. In zijn eigen tijd was Kipling uiterst populair. Enkelen roemen hem om het succesvolle gebruik van het korte verhaal. In de twintigste eeuw kwamen er andere denkbeelden naar voren omtrent het imperialistische gedrag van Europese naties waardoor Kipling’s werk een zure smaak kreeg. Zo werd Kipling door George Orwell bestempeld als een ‘profeet van het Britse imperialisme’. Uitspraken van Kipling als ‘East is East, and West is West, and never the twain shall meet’ en ‘Law of the Jungle’ hebben in ieder geval een vaste plaats verworven in de Engelse taal. Rudyard Kipling overleed in 1936 te London.

Personen: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Het eerste nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.