Geen afbeelding beschikbaar

31 oktober jarig: Johannes Vermeer, Rutger Jan Schimmelpenninck en Chiang Kai-shek

Johannes Vermeer behoort tot de belangrijkste Nederlandse schilders uit de Gouden Eeuw. Toch is er zo weinig van zijn leven bekend dat hij al sinds de negentiende eeuw bekend staat als de Sfinx van Delft. Zelfs zijn geboortedatum staat niet vast, maar zeker is wel dat Vermeer op 31 oktober 1632 gedoopt werd te Delft.


Ze hadden niet hetzelfde beroep, kwamen niet uit dezelfde plaats en leefden niet eens in dezelfde eeuw. Toch delen Johannes Vermeer, Rutger Jan Schimmelpenninck en Chiang Kai-shek minstens één belangrijke datum in hun leven: 31 oktober.


Johannes Vermeer (1632-1675) was een Nederlandse schilder. De geboortedatum van Vermeer is onbekend, maar vast staat wel dat hij op 31 oktober 1632 gedoopt werd te Delft. Zijn vader, Reynier Janszoon Vos, bezat een eigen herberg, maar was tevens actief als kunsthandelaar. Waarschijnlijk is Vermeer op die manier in contact gekomen met  de schilderkunst, maar bij wie hij uiteindelijk in de leer ging is eveneens onbekend. Op zijn eerste schilderijen toont hij religieuze taferelen, waaronder Sint Praxedis en Christus in het huis van Martha en Maria. Later richtte Vermeer zich meer op het afbeelden van gewone huishoudelijke taferelen, waaronder Het Melkmeisje. Het meest bekende schilderij van Vermeer is echter een portret, mogelijk van zijn eigen dochter, genaamd Het meisje met de parel. Tot ver na zijn dood in 1632 bleef het werk van de schilder grotendeels ondergewaardeerd. Vanaf de negentiende eeuw nam de belangstelling voor het werk van Vermeer echter toe en inmiddels wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse schilders uit de Gouden Eeuw.


 


Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) was een Nederlands politicus en raadspensionaris van het Bataafs Gemenebest. Hij werd geboren op 31 oktober 1761 te Deventer. Schimmelpenninck ontwikkelde in zijn jeugd een interesse voor de politiek, maar raakte gefrustreerd omdat hij vanwege zijn niet-adellijke afkomst nooit een politiek ambt zou kunnen bekleden. Hij werd een fanatiek aanhanger van de patriotten en trad, na de omwenteling van 1795, alsnog toe tot de politiek. In 1804 kwam Schimmelpennick als ambassadeur te Parijs in contact met Napoleon, die hem verzocht een nieuwe grondwet voor het Bataafs Gemenebest te schrijven. In 1805 keerde Schimmelpenninck terug naar Nederland, waar hij uit naam van Napoleon regeerde als raadspensionaris. Zijn regeerperiode duurde slechts één jaar, want in 1806 besloot Napoleon Schimmelpennick te vervangen door zijn broer, Lodewijk Napoleon, die koning van het Koninkrijk Holland werd. In 1815 werd Schimmelpennick lid van de Eerste Kamer, een functie die hij vervulde tot zijn dood op 15 februari 1825.


(Bron: www.parlement.com)


 


Chiang Kai-shek (1887-1975) was een Chinees generaal en President van de Republiek China. Chiang werd geboren op 31 oktober 1887 in de Chinese provincie Jiangsu. Na het einde van de Qing-dynastie in 1911 richtte hij samen met Sun Yat-sen de nationalistische Kwomintang partij op. Chiang veroverde een groot deel van zuidelijk China en in 1928 stichtte hij de Republiek China.  Na zijn machtsovername begon Chiang direct met de vervolging van zijn politieke tegenstanders, waaronder de communisten. Toen China echter in 1931 aangevallen werd door Japan zag Chiang zich genoodzaakt om een alliantie te sluiten met de communisten onder Mao. Aan het einde van de invasie in 1945 brak er een burgeroorlog uit tussen de Kwomintang van Chiang en de CCP van Mao. Met hulp van de Sovjet-Unie wisten de communisten de strijd uiteindelijk te winnen en Chiang trok zich gedwongen terug naar het eiland Taiwan. Daar bleef hij hoofd van de Kwomintang en President van de Volksrepubliek China tot aan zijn dood op 5 april 1975.

Landen: 

Personen: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.