Geen afbeelding beschikbaar

4 februari jarig: Herman Bernhard Wiardi Beckman

In de decennia voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog maakt hij naam als bekwaam journalist en klimt hij op tot het partijbestuur van de SDAP. Na de Nederlandse capitulatie is hij tijdelijk nauw betrokken bij ondergrondse journalistieke activiteiten, tot hij in 1941 wordt gearresteerd als ‘Engelandvaarder’. Herman Bernard Wiardi Beckman werd geboren op 4 februari 1904.

Als zoon van zenuwarts Jacob Wiardi Beckman en Everdina Suzanna Kuenen kwam Beckman op 4 februari in Nijmegen ter wereld. In zijn geboorteplaats genoot hij onderwijs aan het stedelijk gymnasium. Daarna vertrok hij naar Leiden om geschiedenis te studeren.

Secretaris van de SDAP

Tijdens zijn studententijd werd Beckman lid van de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (SDAP). Na zijn afstuderen trouwde hij op 3 december 1927 met Maria Eijsten, een huwelijk waar drie dochters uit voortkwamen. In datzelfde jaar was Beckman aangesteld als secretaris van de voormalige SDAP-leider Pieter Jelles Troelstra, een functie die hij tot Troelstra’s overlijden in 1930 vervulde.

Na Beckman’s promotie tot doctor in de letteren en wijsbegeerte in 1931, legde hij zich toe op de journalistiek. Hij vond in eerste instantie werk als assistent-hoofdredacteur van Het Volk en werd in 1937 politiek hoofdredacteur van De Arbeiderspers-dagbladen. In de loop van de jaren ’30 liet Beckman zijn mening binnen de SDAP steeds meer gelden, en in de discussie over de te varen koers pleitte hij voor een omvorming tot een principieel-democratische volkspartij.

Duitse inval

Op 9 juni 1937 trad Beckman toe tot de Eerste Kamer, waar hij zich vooral bezighield met defensie-aangelegenheden. Na de mobilisatie van het leger in augustus 1939 werd hij aangesteld als eerste luitenant bij de persafdeling van de militaire inlichtingendienst, en werkte hij mee aan het opstellen van de radiotoespraak waarmee op 14 mei 1940 de capitulatie bekend werd gemaakt. Beckman maakte vervolgens actief deel uit van redactie van het illegale dagblad Het Parool.

Gevangen in concentratiekampen

Op 18 januari 1942 werd Beckman in Scheveningen gearresteerd toen hij op het punt stond om met Frans Goedhart, oprichter van Het Parool, op een Engels oorlogsschip af te reizen naar Londen om koningin Wilhelmina in te lichten over de situatie in bezet Nederland. Hij kwam terecht in een concentratiekamp in de Elzas en werd in 1944 naar kamp Dachau overgebracht. Daar overleed Herman Bernhard Wiardi Beckman op 15 maart 1945 aan tyfus.

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Het eerste nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een welkomstcadeau!

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.