Geen afbeelding beschikbaar

4 oktober jarig: Richard Cromwell, Rutherford B. Hayes en Johannes Post

Hij is een leider van het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wanneer hij de kans krijgt om naar Engeland te vluchten om vanaf daar het verzet aan te sturen, slaat hij deze kans af en blijft in Nederland. Johannes Post werd geboren op 4 oktober 1906.

Veel lijken ze niet met elkaar gemeen te hebben. Toch delen een ‘Lord Protector’ van Engeland, Schotland en Ierland, de negentiende president van de Verenigde Staten en een Nederlandse verzetsstrijder één ding: hun geboortedatum is 4 oktober.

Richard Cromwell (1626-1712) was negen maanden ‘Lord Protector’ van de Gemenebest van Engeland, Schotland en Ierland. De term Lord Protector werd oorspronkelijk gebruikt voor een Britse regent, die in naam van de monarch regeerde. Nadat de koning van Engeland, Schotland en Ierland, Charles I, in de Engelse Burgeroorlog in 1649 was onthoofd, regeerde de Lord Protector tot 1660 over dit gebied. Richard Cromwell werd geboren op 4 oktober 1626 in Engeland in een gezin van negen kinderen. Hij volgde zijn vader in 1658 op als Lord Protector, omdat zijn oudere broers eerder overleden dan hun vader. Hij had weinig ervaring en zijn regeerperiode liep uit op een mislukking. Na negen maanden Lord Protector te zijn geweest, gaf Richard zijn positie op nadat het parlement daarom vroeg. In 1660 werd de verbannen koning Charles II teruggeroepen, waarna Richard in vrijwillige ballingschap ging. In 1680 keerde hij terug naar Engeland, waar hij in 1712 op 85-jarige leeftijd zou overlijden.

Rutherford B. Hayes (1822-1893) was de negentiende president van de Verenigde Staten en werd geboren op 4 oktober 1822. Hij was van 1858 tot 1861 stadsadvocaat van de stad Cincinnati. Bij het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog in 1861 sloot hij zich aan bij de Unie. Nadat hij bij gevechten vijf keer gewond was geraakt en bekend kwam te staan om zijn moed, werd hij gepromoveerd tot majoor generaal. Na de Burgeroorlog richtte Hayes zich op zijn politieke carrière. Hij nam als Republikein zitting in het Congres en werd drie keer verkozen tot gouverneur van Ohio. In 1877 werd hij verkozen tot president. Deze verkiezing was één van de meest controversiële in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De democratische tegenstander van Hayes had 184 stemmen tegenover 164 stemmen voor Hayes. Twintig stemmen waren onbeslist. Na maanden van onderhandelen, en veel concessies van Hayes aan de Democraten, gingen de twintig onbesliste stemmen naar Hayes, waardoor hij de komende vier jaar president werd. Hayes overleed op 70-jarige leeftijd in Ohio.

Johannes Post (1906-1944) was een Nederlands verzetsstrijder. Hij werd geboren op 4 oktober 1906 in Hollandscheveld. In het begin van de Tweede Wereldoorlog hield Post zich bezig met kleinere verzetsdaden, als het rondbrengen van illegale literatuur. In 1942 hielp hij voor het eerst een onderduiker.  Post hield zich vanaf toen bezig met het vervalsen van distributiebonnen, persoonsbewijzen en het onderbrengen van onderduikers. In de zomer van 1943 ging Post zich bezig houden met grotere verzetsdaden. Zo overviel hij met zijn gewapende verzetsgroep distributiekantoren. Hoewel Post een schuilnaam had aangenomen en onder was gedoken, werd hij op 16 juli 1943 gearresteerd. Twee dagen later wist hij te ontsnappen. In Drenthe werd Post te bekend, waardoor hij zijn werkzaamheden verplaatste naar landelijk niveau. Hij trad toe tot de top van de Landelijke Knokploegen en in deze functie pleegde hij talloze succesvolle overvallen. Een plan om belangrijke verzetsstrijders uit gevangenschap te bevrijden werd verraden en Post werd opgepakt. Op 16 juli 1944 werd Johannes Post samen met veertien andere verzetsleden gefusilleerd in de duinen bij Overveen en begraven in een massagraf.

Partners: 

Personen: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Voor de leeuwen! Dierengevechten in de oudheid

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.