Geen afbeelding beschikbaar

6 februari jarig: Stuart, Reagan en Braun

“Op onze eerste ontmoeting zwoer ik je overal te volgen, zelfs in de dood. Jouw liefde is het enige waar ik voor leef." Op 29 april 1945 trouwde ze met Adolf Hitler, terwijl de Sovjet troepen Berlijn die dag al grotendeels in handen hadden. Een dag later pleegden beiden zelfmoord in de Führerbunker. Eva Braun werd geboren op 6 februari 1912.

Anna StuartAnna Stuart (1665-1714) werd geboren op 6 februari 1665 in Londen. Ze was de dochter van koning Jacobus II. Terwijl Anna een protestantse opvoeding kreeg, bekeerde haar vader zich in 1673 tot de Rooms-Katholieke Kerk. Op 28 juli 1683 trouwde Anna met de Deense prins George, een protestant. Jacobus II werd slecht ontvangen door het Engelse volk; men wilde geen katholieke monarchie. Dochter Anna koos de zijde van haar zwager Willem III van Nederland tegen haar eigen vader. De Nederlandse Republiek viel Engeland in 1688 binnen om de onpopulaire monarch van de troon te stoten. Dit voorval staat bekend als de Glorious Revolution. Willem III regeerde vervolgens samen met de zus van Anna over Engeland. Toen Willem kwam te overlijden op 8 maart 1702, werd Anna koningin. Ze speelde een belangrijke rol in de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) en onder haar regering werden Engeland en Schotland verenigd als het Verenigde Koninkrijk. Wegens haar zwakke gezondheid vielen de regeringstaken steeds meer in handen van de ministers. Anna was de laatste vorst uit de Stuart familie. Anna Stuart stierf op 1 augustus 1714.

Ronald Reagan (1911-2004) werd geboren op 6 februari 1911 in Illinois. Zijn carrière begon bij een radiostation, waar hij wRonald Reaganerkte als sportverslaggever. Hij bleek echter talent te hebben voor acteren en kwam in aanraking met de filmmaatschappij Warner Bros. In totaal speelde hij in zo’n 50 films, waarvan Kings Row als beste wordt beschouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte hij trainingsfilms voor het leger. Vervolgens startte hij in de politiek en raakte hij overtuigd van het Republikeinse gedachtegoed. De politieke loopbaan ging uiterst succesvolk. Uiteindelijk werd hij president van Amerika van 1981 tot 1989. De wereld bevond zich toen in een Koude Oorlog; waarin de communistische Sovjet-Unie lijnrecht tegenover het liberale Amerika stond. Na jaren van ontspanningspolitiek, begon Reagan weer met een harde lijn tegen de Russische communisten. Zijn toespraak waarin hij de Sovjet Unie een ‘evil empire’ noemde, boezemde veel mensen angst in voor een ontluikende kernoorlog. Reagan initieerde ook het defensie ruimteschild programma, ook wel bekend als Star wars, waardoor de militaire machtsbalans tussen de twee grootmachten zou verschuiven. Verder voerde Reagan forse belastingverlagingen in. Het gevolg was een tekort aan inkomsten. Dit tezamen met de stijging van defensie-uitgaven, leidde aan het einde van Reagan’s regeerperiode tot een sterk toegenomen begrotingstekort. Sommige historici beweren dat Reagan een belangrijke bijdrage leverde aan de val van de Sovjet-Unie (1989-1991), door de militaire druk op te voeren. Andere historici menen echter dat Gorbatsjov de sleutelrol speelde in de ontmanteling van de Sovjet-Unie, wegens zijn verregaande hervormingen en dat Reagan de Koude Oorlog bijna juist weer ‘heet’ maakte door te provoceren.

Eva Braun (19Eva Braun12-1945) werd geboren op 6 februari 1912 te München. Haar zus en vader waren erg wantrouwend ten opzichte van het zich ontluikende nationaalsocialisme in Duitsland. Zelf raakte ze echter sterk betrokken bij de Nazi partij: ze werd de maîtresse van Adolf Hitler. Ze ontmoette hem in 1929, toen ze een assistent was van Hitler’s fotograaf. Eva Braun werkte vanaf 1936 in het huishouden van Hitler. Ze kregen een relatie, maar Eva bleef erg op de achtergrond, zodat Hitler een onafhankelijk imago kon uitstralen. Desalniettemin was Braun geen lid van de NSDAP en had ze weinig interesse in de politiek. Ze wordt vaak omschreven als onwetend, maar Eva was wel degelijk op de hoogte van de concentratiekampen en de Jodenvervolging. Over Hitler schreef ze in haar dagboek: “Op onze eerste ontmoeting zwoer ik je overal te volgen -zelfs in de dood. Jouw liefde is het enige waar ik voor leef." Op 29 april 1945 trouwde ze met Adolf Hitler, terwijl de Sovjet troepen die dag Berlijn al grotendeels in handen hadden. Een dag later pleegden beiden zelfmoord in de Führerbunker. Achteraf bleek dat Adolf Eichmann onderzoek had gedaan naar de afstamming van Eva Braun. Ontdekt werd dat ze volgens de nazirassenwetten voor 1/32e deel Joods was. Dit bleef volledig geheim, en waarschijnlijk wist Hitler er niet eens van af.

Partners: 

Personen: 

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Special: Operatie Market Garden | 80 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.