8 opvallende executies uit de geschiedenis

In Saudi-Arabië ontkomt zelfs een prins niet aan de doodstraf.  Turki bin Saud al-Kabir is ter dood veroordeeld vanwege een moord. Ook andere koninklijke en bijzondere personen werden in de geschiedenis veroordeeld tot de doodstraf. Hier een overzicht.

Anna Boleyn  (Begin 16e eeuw - 1536)
Anna Boleyn was de tweede vrouw van Koning Hendrik VIII van Engeland.  Boleyn was haar man niet trouw, want ze pleegde vaak overspel. In mei 1536 werd ze opgepakt en veroordeeld tot de doodstraf vanwege overspel, hekserij en incest. Twee dagen voordat Boleyn werd geëxecuteerd, werden haar vijf minnaars onthoofd. Voordat ze onthoofd werd, zei ze in het gebed dat Hendrik VIII een goede man was en dat ze hoopte dat hij nog lang koning zou blijven.

Baldo Lupetina (1502 - 1556)
Baldo Lupetina was een lutheraan uit Kroatië die drie keer terechtstond voor het uiten van zijn protestantse ideeën. Lupetina werd gesteund door familielid Matthias Flacius en Caspar von Schwenckfeld, allebei hervormers. Ook kreeg Lupetina, die door bisschop Alvise Lippomano omschreven werd als ‘de grootste lutheraan ter wereld’, steun van rijke Duitse handelaren in de vorm van geld. De tweede keer dat Lupetina terechtstond, in 1547, redde deze steun hem van de doodstraf. In 1556 toen Lupetina voor de derde keer terechtstond omdat hij zijn ideeën niet losliet, werd de doodstraf wel uitgevoerd. In de nacht van 17 op 18 september werd hij verdronken.

Johan van Oldenbarnevelt (1547 - 1619)
Johan van Oldenbarnevelt was raadspensionaris van de Staten Generaal. Van Oldenbarnevelt werkte samen met stadhouder Maurits van Oranje. Samen vochten de twee tegen Spanje, dat onder leiding van Filips II Nederland bezette. In 1609 belegde Van Oldenbarnevelt een bestand met Spanje. Maurits was het hier mee oneens. De relatie tussen Van Oldenbarnevelt en Van Oranje werd nog slechter toen de laatstgenoemde zich met de politiek ging bemoeien. Een religieus conflict zorgde ervoor dat Maurits van Oranje een staatsgreep pleegde. Hij liet Van Oldenbarnevelt arresteren, die in 1619 tot de dood veroordeeld werd vanwege hoogverraad en landverraad. Op 12 mei 1619 werd Van Oldenbarnevelt onthoofd.

Lodewijk XVI  (1754 - 1793)
Lodewijk XVI was koning van Frankrijk en had te maken met een financiële crisis. Het land was arm en het volk kwam in opstand in wat later de Franse Revolutie werd genoemd. Lodewijk werd tijdens Franse Revolutie in 1792 gearresteerd en gevangengezet. Hij werd beschuldigd van hoogverraad en werd ontheiligd als Franse burger. De Nationale Conventie veroordeelde Lodewijk XVI tot de doodstraf. Op 21 januari 1793 werd Lodewijk, de enige Franse koning die werd geëxecuteerd, onthoofd met de guillotine.

Artur Albrecht (1903 - 1952)
Artur Albrecht is de laatste Duitse oorlogsmisdadiger die in Nederland de doodstraf kreeg. Hij werd verantwoordelijk gehouden van de marteling en executie van tientallen personen in de provincie Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In november 1945 pakte de politie Albrecht op en door het Bijzonder Gerechtshof in Leeuwarden werd hij ter dood veroordeeld. Op  21 maart 1952 werd Albrecht gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.

Jenny Wanda Barkmann (1922 - 1946)
De Duitse verpleegster Jenny Wanda Barkmann werd door kennissen en familie gezien als een behulpzaam en aardig persoon, maar voor gevangenen was ze een brute vrouw. Ze werkte op het concentratiekamp Slutthof als bewaker. Ze mishandelde gevangenen, die soms zelfs overleden. Ze was zo gemeen, en ook knap, dat ze de bijnaam het 'Mooie Spook' kreeg. In 1945 werd Barkmann opgepakt en schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden. Vlakbij het Poolse Gdansk overleed ze op 24-jarige leeftijd toen ze werd opgehangen.

Koki Hirota (1878 - 1948)
Koki Hirota was twee maal minister van Buitenlandse Zaken van Japan en lid van de  Genyōsha, een nationalistische beweging. Onder het beleid van Hirota werd er meer geld uitgegeven aan wapens en werd de militaire druk op China opgevoerd. Hirota voerde een agressieve politiek. Toen na de Tweede Wereldoorlog het Tribunaal van het Verre Oosten werd opgericht om oorlogsmisdadigers te berechten, werd Hirota op de lijst gezet van betrokkenen bij de aanval op Pearl Harbor. Voor de oorlogen tegen onder andere de VS en de Sovjet-Unie werd Hirota tijdens het proces van Tokio onschuldig bevonden. Wel werd hij vanwege zijn agressieve houding tegen China en het verzaken van het  voorkomen van een oorlog tot de dood veroordeeld. Op 23 december 1948 werd Hirota opgehangen.

Marinus van der Lubbe (1909 - 1934)
Marinus van der Lubbe was een Nederlandse communist die in 1931 naar de Sovjet-Unie vertrok. Hij kwam niet verder dan Polen en ging vervolgens naar Duitsland. Van der Lubbe zou degene zijn geweest die in 1933 het Duitse parlementsgebouw de Reichstag in brand had gestoken. De nazi's beweerden dat Van der Lubbe hulp heeft gehad van de communisten, terwijl de communisten probeerden aan te tonen dat juist de nazi's de brand hadden aangestoken. Op 10 januari 1934 werd Marinus van der Lubbe onthoofd. De nazi's gebruikten de executie om het communisme in Duitsland de kop in de drukken. Het doodvonnis van Van der Lubbe werd ver na zijn dood in 2007 opgeheven.

 

<h3>Bronnen</h3>
wikipedia.org <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_XVI_van_Frankrijk" target="_blank">Lodewijk XVI</a>
wikipedia.org <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Boleyn" target="_blank">Anna Boleyn</a>
telegraaf.nl <a href="http://www.telegraaf.nl/buitenland/26841468/__Saudische_prins_krijgt_doo... target="_blank">Doodstraf Saudische prins
</a>geni.com <a href="https://www.geni.com/people/Baldo-Lupetino-Lupetina/6000000017051228164" target="_blank">Lupetina
</a>wikipedia.org <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_personen_die_veroordeeld_zijn_we... target="_blank">Lijst oorlogsmisdaden
</a>wikipedia.org <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Artur_Albrecht" target="_blank">Artur Albrecht
</a>incredibleimages4u.blogspot.nl <a href="https://incredibleimages4u.blogspot.nl/2010/03/jenny-wanda-barkmann-fema... target="_blank">Vrouwelijke nazi
</a>wikipedia.org <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Koki_Hirota" target="_blank">Koki Hirota
</a>wikipedia.org <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Marinus_van_der_Lubbe" target="_blank">Marinus van der Lubbe</a>
<h3>Afbeelding</h3>
commons.wikimedia.org <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ex%C3%A9cution_de_Marie_Antoinet... target="_blank">Guillotine</a>

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een welkomstcadeau!

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 22 februari 23:59 u. een abonnement.