Geen afbeelding beschikbaar

9 januari jarig: Paus Gregorius XV, Simone de Beauvoir en Richard Nixon

Ze beschouwt zichzelf niet als filosofe, maar voornamelijk dankzij haar bijdrage aan feministische geschriften wordt Simone de Beauvoir door anderen tot feministische en existentialistische filosofe betiteld. Haar boek De Tweede Sekse was één van de aanleidingen van een feministische golf vanaf de jaren zestig. Simone de Beauvoir wordt geboren op 9 januari 1908.

Een paus, een Franse filosofe en een Amerikaanse president lijken niet veel overeenkomsten te hebben. Toch delen Gregorius XV, Simone de Beauvoir en Richard Nixon minimaal één ding: zij werden geboren op 9 januari.


Paus Gregorius XV (1554-1623) werd als Alessandro Ludovisi geboren in Bologna. Tijdens zijn jeugd volgde hij zijn opleiding bij de Jezuïeten in Rome. Aan de universiteit van Bologna behaalde Alessandro in 1575 zijn graad in canoniek en Romeins recht, waarna hij als pauselijke jurist ging werken. In 1612 werd hij door paus Paulus V aangesteld tot aartsbisschop van Bologna. Vier jaar later werd Ludovisi door dezelfde paus tot kardinaal-priester gemaakt, waarbij hem de titelkerk Santa Maria in Transpontina werd toegewezen. In 1621 werd Ludovisi tot paus gekozen. Hij was op dat moment  67 jaar en in slechte gezondheid. Hierdoor stelde hij zijn vijfentwintig jaar oude neef aan als assistent. Zijn neef was niet het enige familielid dat Gregorius XV bevoordeelde. Zo schonk hij bijvoorbeeld twee hertogdommen aan familieleden. Daarnaast ontwierp Gregorius nieuwe regels bij het kiezen van een nieuwe paus. Hoofdzakelijk kwam dit neer op een geheime stemming per stembiljet. Op 20 mei 1623 was hij bovendien de laatste paus die een verordening tegen heksen uitvaardigde. Op 8 juli van dat jaar overleed Gregorius XV.


Simone de Beauvoir (1908-1986) werd in Parijs geboren en werd gelovig opgevoed. Vanaf haar veertiende jaar stond zij echter bekend als atheïst. In haar jeugd werd ze naar een prestigieuze school gestuurd en daar vielen haar intellectuele kwaliteiten op. Aan de Parijse universiteit de Sorbonne studeerde ze literatuurwetenschap, wiskunde en filosofie. Nadat zij afstudeerde, begon De Beauvoir aan een lerarenopleiding. Hier ontmoette ze Jean-Paul Sartre, met wie zij haar hele leven samen zou blijven. De Beauvoir doceerde vanaf 1931 aan een school in Marseille. In deze periode begon zij met het schrijven van boeken en essays. In 1938 schreef zij haar eerste boek, dat echter pas in 1943 uitkwam: L’Invitée. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Beauvoir ook politiek actief. In 1949 verscheen het boek Le deuxième sexe, dat wees op de achtergestelde positie van de vrouw in de westerse samenleving. Ze belichte hierin onder meer de noodzaak van economische onafhankelijkheid van de vrouw. Dit werk zette feministen in heel Europa aan om wat aan hun ondergeschikte positie te veranderen. De Beauvoir zette zich daarnaast in voor gelijke rechten voor vrouwen en etnische minderheden en zette zich af van de Franse koloniale invloed in Algerije. Tijdens haar leven schreef zij veel geschriften over variërende onderwerpen. In veel van haar werken kwamen individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en subjectiviteit aan bod, waardoor zij als een existentialistische filosofe wordt gerekend. Nadat In 1986 overleed De Beauvoir aan de gevolgen van een longontsteking.


Richard Nixon (1913-1994) werd geboren in Orange County in California. Hij studeerde rechten aan de Duke University in North Carolina en behaalde uitstekende resultaten. In 1940 trouwde hij met Patricia Ryan, met wie hij twee dochters kreeg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende Nixon in het leger en vocht hij tegen de Japanners in de Grote Oceaan. In 1950 wist Nixon een zetel in de Senaat te veroveren. Drie jaar later stelde president Eisenhower hem op 39-jarige leeftijd aan als vicepresident. In 1968 werd Nixon als Republikein verkozen tot de 37e president van de Verenigde Staten. Het land was indertijd betrokken bij de impopulaire oorlog in Vietnam en tijdens de termijn van Nixon werden de Amerikaanse troepen teruggetrokken. Daarnaast zorgde hij ervoor dat de relaties tussen de VS en landen als China en de Sovjet-Unie minder gespannen werden. Tijdens zijn ambtstermijn wisten de Amerikanen in 1969 als eerste een mens op de maan te zetten. In 1972 werd hij met een overgrote meerderheid herkozen. In 1974 zorgde het Watergate-schandaal er echter voor dat Nixon af moest treden. In het schandaal kwam naar boven dat de Republikeinen  tijdens de verkiezingscampagne in 1972 geprobeerd hadden om in het Democratische hoofdkantoor in te breken, om daar afluisterapparatuur aan te brengen. Op 22 april 1994 overleed Nixon aan de gevolgen van een beroerte.

Personen: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Voor de leeuwen! Dierengevechten in de oudheid

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.