Geen afbeelding beschikbaar

Allerheiligenvloed van 1570

Bergen op Zoom 1570 – Terwijl de katholieken de voorbereidingen treffen voor de viering van Allerheiligen waarschuwt het stadsbestuur voor een stormvloed. Niet veel later breken de dijken door en stroomt een groot deel van Nederland onder water. De Allerheiligenvloed van 1570 was een van de grootste watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis.

Op de ochtend van 1 november 1570 vaardigde de Domeinraad op Bergen op Zoom een waarschuwing uit. "Aanmerckende dat die groote stormen van winde ghisteren begonst" vreesden zij voor een "seer uytnemende hooghe vloet". De waarschuwing kon echter niet voorkomen dat bij de stormvloed in de loop van de dag de dijken doorbraken en grote delen van Nederland onder water werden gezet.

De directe gevolgen van de ramp waren enorm. In Friesland kwamen meer dan 3000 mensen om het leven en in Vlaanderen verdwenen vier hele dorpen onder een dikke laag slib. Het was in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en het Spaanse bestuur onder leiding van de hertog van Alva constateerde dat maar liefst vijfzesde van de provincie Holland onder water stond. Hele veestapels en schuren vol met wintervoorraden werden vernietigd. Geschat wordt dat meer dan 20.000 mensen om het leven kwamen en dat nog vele tienduizenden anderen dakloos werden.

Ook op de langere termijn had de Allerheiligenvloed van 1570 grote gevolgen. Een aantal Zeeuwse dorpen en een groot gebied rondom Antwerpen, het Verdronken Land van Saeftinghe, kwam permanent onder water te staan. Daarnaast versterkte de watersnoodramp ook de ontevredenheid onder de Nederlandse bevolking over het bewind van de Spaanse hertog Alva.

De Allerheiligenvloed  van 1570 werd uiteindelijk een van de grootste watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Zowel het waterpeil als het aantal slachtoffers lag vele malen hoger dan de Watersnood van 1953, waarbij 1836 mensen om het leven kwamen. Alleen de St. Felixvloed in 1530, waarvan het precieze aantal slachtoffers niet bekend is, eiste mogelijk nog meer levens.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Ontdek Geschiedenis Magazine!

Lees Ons Amsterdam

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.