Geen afbeelding beschikbaar

Ban Ki-moon: secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties heeft zaterdag gebeld met president Assad van Syrië.  Ban Ki-moon heeft president Assad van Syrië en gevraagd het gebruik van geweld tegen burgers onmiddellijk te staken. Ban ki-moon werd in 1944 geboren in een klein boerendorp in Noord-Korea.

Sinds 1 januari 2007 bekleedt Ban Ki-moon de functie van secretaris-generaal, het hoofd van het Secretariaat van de Verenigde Naties (VN) en daarmee praktisch het hoofd van de VN in zijn geheel. De secretarissen hebben doorgaans een vlekkeloze achtergrond en Ban past als geen ander in dat rijtje. Hij is de opvolger van de wereldberoemde Kofi Annan en daarmee de achtste secretaris-generaal sinds de oprichting van de VN.

“Ik groeide op in oorlog en zag de Verenigde Naties mijn land helpen en herbouwen. Die ervaring was een groot onderdeel van wat mij zette tot een carrière in de overheid. Ik ben als secretaris-generaal vastbesloten om deze organisatie tastbare, betekenisvolle resultaten te laten brengen die voortgang bieden in vrede, ontwikkeling en menselijke rechten.” De woorden van Ban Ki-moon klinken sterk en overtuigend, maar wie was deze man voordat hij zo bekend werd?

Korea oorlog

Ki-moon werd geboren in 1944 in een klein boerendorp in North Chungcheong, een provincie in Zuid-Korea. Zijn jeugd was erg hectisch, beginnend met de verhuizing van zijn gezin naar het nabijgelegen dorp Chungju zodra hij was geboren. Zijn vader begon een bedrijf als warenhuisbedrijf, maar niet veel later ging hij vader failliet. Vervolgens brak in 1950 de Korea Oorlog uit, als een gevolg van de splitsing van Noord- en Zuid-Korea na de Tweede Wereldoorlog. Ban ervoer hoogstpersoonlijk hoe het is om vluchteling te zijn. Het was rond de tijd van de Korea Oorlog dat Ban in contact kwam met militaire troepen van de Verenigde Staten.

Politiek

Na de oorlog trok zijn gezin weer terug naar Chungju. Ban begon aan de middelbare school en haalde alleen maar hoge cijfers. Ook mocht hij als vertegenwoordiger van zijn klas een brief sturen naar de toenmalige VN secretaris-generaal, Dag Hammarskjöld, hoewel het onbekend is of dat bericht ooit is verstuurd. In 1962 won hij via het Rode Kruis bovendien een reis naar de Verenigde Staten, waar hij president John F. Kennedy ontmoette. Tijdens zijn verblijf in Amerika besloot hij bovendien dat hij de politiek in wilde.

Studie en werk

Hij ging internationale betrekkingen studeren aan Seoul National University en specialiseerde zich in Public Administration aan de John F. Kennedy School of Government, onderdeel van Harvard University. Ttijdens zijn studie werkte hij al in 1975 voor de VN. Hij bekleedde daarbij verschillende functies, waaronder nationale veiligheidsadviseur van de Koreaanse president in 1996 en werd hij in 2000 vicepresident. Van 2004 tot 2006 fungeerde hij als minister van Buitenlandse Zaken in Korea.

Verenigde Naties

Na 37 jaar in dienst te zijn geweest voor de regering, stelde hij zich in februari 2006 kandidaat als opvolger van Kofi Annan. Na een aantal steekproeven van de Veiligheidsraad stak hij met kop en schouders boven zijn medekandidaten uit. Ban hield zich indertijd redelijk stil en was daarom nogal onbekend in de internationale politiek, maar zijn belofte om zich in te zetten voor hervormingen - zowel binnen als buiten de VN - maakte hem de favoriet van veel leden van de Veiligheidsraad van de VN. Op 21 juni 2011 werd hij dan ook unaniem herkozen als secretaris-generaal door de 192 lidstaten van de VN , wat zijn ambtstermijn verlengt tot eind 2016.

Secretaris-generaal

Ban Ki-moons prioriteiten liggen voornamelijk in het mobiliseren van wereldleiders om onderwerpen als klimaatverandering en economische opschudding aan te kaarten. Als secretaris-generaal streeft hij ernaar om bruggen te leggen, een stem te geven aan ’s werelds armste en meest kwetsbare mensen en om de positie van de organisatie zelf te versterken. Ook spant hij zich in voor vrouwenrechten en wereldwijde vrede.

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.