Beroemde toespraak van Franklin D. Roosevelt

De toespraak die voormalig president Bill Clinton gisteravond hield op de Democratische Conventie oogst veel lof. De speech wordt door Amerikaans media de hemel in geprezen en gezien als een enorme boost voor de populariteit van president Obama. Dit is niet de eerste keer dat een speech van een Amerikaanse president grote indruk maakt.

Franklin Delano Roosevelt werd in 1933 met grote meerderheid verkozen tot president van de Verenigde Staten. De vorige president, Republikein Herbert Hoover, kreeg de Grote Depressie niet onder controle, waarna het Amerikaanse volk massaal voor de Democraat Roosevelt koos. De inauguratie van Roosevelt vond plaats op 4 maart. Hij zwoer de presidentiële eed op zijn Nederlandse familie-Bijbel uit 1686, de oudste en enige niet-Engelstalige Bijbel die ooit gebruikt is bij een presidentiële inauguratie.

Tijdens zijn inaugurele rede adresseerde Roosevelt meteen de Depressie, de enorme werkloosheid en de bankencrisis. Hij was niet bang om de schuldigen van de crisis aan te wijzen, de bankiers en zakenlui: "....rulers of the exchange of mankind's goods have failed through their own stubbornness and their own incompetence, have admitted their failure, and have abdicated." (...de leiders over de ruilbeurs van menselijke goederen hebben door hun eigen koppigheid en onbekwaamheid gefaald. Zij hebben hun fouten toegegeven en zijn afgetreden.)

Tijdens zijn rede besprak hij ook de grote werkloosheid, waarbij miljoenen Amerikanen geen baan hadden. "More important, a host of unemployed citizens face the grim problem of existence, and an equally great number toil with little return. Only a foolish optimist can deny the dark realities of the moment." (Nog belangrijker is dat tal van werkloze burgers niet weten hoe ze rond moeten komen. Evenveel mensen zwoegen maar verdienen nauwelijks iets. Alleen een dwaze optimist kan ontkennen dat we er slecht voorstaan.)

Roosevelt liet zich echter niet uit het veld slaan door de slechte situatie en lanceerde in zijn speech zijn New Deal. Via enorme overheidsuitgaven en een strenge controle op het bankenstelsel probeerde hij de Amerikaanse economie weer op gang te krijgen. Ondanks de Grote Depressie en de werkloosheid zag Roosevelt de toekomst toch positief tegemoet: "The only thing we have to fear is fear itself" (Het enige dat wij moeten vrezen is de angst zelf.)

Er vallen parallellen te trekken tussen de jaren ’30 en de economische situatie van nu. Zo lijden de Verenigde Staten, en de rest van de wereld, nu ook nog onder de gevolgen van een bankencrisis. Een dergelijke crisis motiveerde Franklin Delano Roosevelt in 1933 tot het houden van één van beroemdste toespraken in de wereldgeschiedenis.

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Meteen op de hoogte van de nieuwste historische verhalen!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Ontdek Geschiedenis Magazine!

Bekijk het gehele programma van de Week van de Koloniale Geschiedenis met thema ‘Aan het Werk’.