Bijdrage Groniek: Het rode licht van de prostitutie

Er staat weer een nieuwe bijdrage van Historisch Tijdschrift Groniek online! Ditmaal geschreven door conservator Annemarie de Wildt, over het Red Light District door de eeuwen heen. Dit boeiende verhaal vertelt ze aan de hand van verschillende soorten licht dat de buurt en de bordelen door de tijd heen bescheen.  

Hoererij bij kaarslicht en olielampen

In de veertiende eeuw, toen Amsterdam zich ontwikkeld had tot een klein stadje aan de Amstel, werden de eerste keuren – een soort politieverordeningen – over prostitutie uitgevaardigd. Ze bepaalden bijvoorbeeld waar prostituees mochten werken. In zekere zin betekende dat de erkenning van prostitutie als beroep. De stedelijke overheid probeerde prostitutie te beperken tot enkele plekken. Het toezicht werd opgedragen aan de dienaren van de schout, de toenmalige politiecommissaris, op een wel heel rechtstreekse manier: ze exploiteerden zelf hoerhuizen. Ook in andere steden in het katholieke, middeleeuwse Europa bestond een zekere pragmatische houding tegenover prostitutie. De dertiende eeuwse kerkvader Thomas van Aquino is vaak geciteerd: ‘prostitutie is als de mestvaalt naast het paleis, zonder mestvaalt stinkt heel het paleis’.  In de vijftiende en zestiende eeuw probeerde de stedelijke overheid de hoerhuizen te concentreren in de Pijlsteeg en de Halssteeg, de huidige Damstraat. Vrouwen die elders prostitutie bedreven werden soms zelfs door buurtbewoners naar deze straten gebracht. Lees verder

Historisch Tijdschrift Groniek

logo%20groniek%20jpegHistorisch Tijdschrift Groniek is een uitgave van Stichting Groniek en verschijnt vier maal per jaar. De redactie wordt gevormd door studenten Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Groniek is in de vier decennia van zijn bestaan uitgegroeid van een bescheiden faculteitsblad tot een historisch tijdschrift dat landelijke bekendheid geniet. Bijdragen van prominente historici uit binnen- en buitenland, waaronder Frank Ankersmit en Hayden White, maken Groniek tot een breed gelezen wetenschappelijk kwartaaltijdschrift.

Groniek wijdt zich aan thema’s die in het brandpunt van het historisch debat staan. In de laatste jaren heeft dit geresulteerd in spraakmakende nummers als Gewelddadig Verleden, Hollands Licht en Late Oudheid. Komende tijd zullen nummers verschijnen over toeschouwers van de Franse Revolutie, vrouwen in de geschiedenis, en het naoorlogs economische denken.

Wil je meer longreads lezen? Kijk dan eens onder het kopje Verdieping!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Vergeten D-Day: Italië, 1943

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

De wieg van de Zijderoute

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een welkomstcadeau!

Saga vikingen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.