Bijdrage Groniek: Middeleeuwse liefdesidealen en praktijken

Er staat weer een nieuwe bijdrage van Historisch Tijdschrift Groniek online! Ditmaal geschreven door Catrien Santing, die zich verdiepte in verschillende soorten van liefdes. Van erotiek tot de liefde voor God; de gemiddelde middeleeuwer was volop bezig met liefdesperikelen.

De hoofse liefde, de echtelijke liefde, de vleselijke liefde en het bewaren van kuisheid waren verschillende middeleeuwse elementen. Huwelijken werden vaak aangegaan omdat er financiële voordelen bij kwamen kijken. Echtscheidingen waren geen ongewoon verschijnsel. Zo kwam de Franse koning Philippe Auguste in 1193 reeds een dag na zijn huwelijk met lngeborg van Denemarken op zijn huwelijksgelofte terug. De kronieken suggereren dat het de vorst wegens fysieke afkeer onmogelijk was gebleken tot geslachtsgemeenschap met het meisje over te gaan. Lees hier meer over de middeleeuwse liefdesidealen.

Historisch Tijdschrift Groniek

logo%20groniek%20jpegHistorisch Tijdschrift Groniek is een uitgave van Stichting Groniek en verschijnt vier maal per jaar. De redactie wordt gevormd door studenten Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Groniek is in de vier decennia van zijn bestaan uitgegroeid van een bescheiden faculteitsblad tot een historisch tijdschrift dat landelijke bekendheid geniet. Bijdragen van prominente historici uit binnen- en buitenland, waaronder Frank Ankersmit en Hayden White, maken Groniek tot een breed gelezen wetenschappelijk kwartaaltijdschrift.

Groniek wijdt zich aan thema’s die in het brandpunt van het historisch debat staan. In de laatste jaren heeft dit geresulteerd in spraakmakende nummers als Gewelddadig Verleden, Hollands Licht en Late Oudheid. Komende tijd zullen nummers verschijnen over toeschouwers van de Franse Revolutie, vrouwen in de geschiedenis, en het naoorlogs economische denken.

Wil je meer longreads lezen? Kijk dan eens onder het kopje Verdieping!

Meer weten

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!

En mis nooit meer de mooiste historische verhalen!