Heinrich himmler

Biografie van Heinrich Himmler

Heinrich Himmler was een van de belangrijkste mannen binnen Hitlers NSDAP en was verantwoordelijk voor de concentratiekampen. Ook was hij de baas van de SS en de Gestapo. 


Jeugd en opvoeding


Heinrich Luitpold Himmler werd op 7 oktober 1900 geboren in de Beierse stad München. Hij was de tweede zoon van Gebhard en Anna Maria Himmler. Gebhard was een docent en directeur aan een gymnasium. Heinrich werd vernoemd naar prins Heinrich van Beieren van de koninklijke familie van Beieren. Deze had les gekregen van Gebhard Himmler en zou Heinrichs peetvader zijn geweest, iets wat niet helemaal duidelijk is. Heinrich en zijn broers werden streng en katholiek opgevoed. 


Gezondheidsklachten


Himmler studeerde aan het gymnasium van zijn vader en kon goed leren. Hij had als jongetje wel een slechte gezondheid en veel lichamelijke klachten, onder meer chronische maagpijn. Heinrich droomde van een carrière in het leger, maar werd vanwege zijn gezondheidsklachten geweigerd. Door de connecties van zijn vader werd hij in 1914 toch toegelaten als officiersrekruut. Toen hij eindelijk richting het front mocht, was de Eerste Wereldoorlog afgelopen. Hierna besloot hij landbouwkunde te gaan studeren, een opleiding die hij in 1922 afrondde.


Antisemitisme van Himmler


Himmler werd lid van enkele studentenverenigingen. Bij deze verenigingen werd vaak geduelleerd door de leden, iets wat niet was toegestaan door de katholieke kerk. Hierdoor werd hij door de kerk geëxcommuniceerd en begon zich steeds meer te verdiepen in de Groot-Germaanse idealen en het Duits Nationalisme. In 1923 besloot hij lid te worden van de NSDAP na het horen van een toespraak van Hitler. Tijdens de Bierkellerputsch in datzelfde jaar, een (mislukte) poging van de NSDAP om het Beierse Ministerie van Oorlog te bezetten, was hij vaandeldrager. Tegelijkertijd begon hij zich steeds meer te verdiepen in het antisemitisme.


Leider van de SS


In 1926 trouwde Himmler met Margarethe Boden (Marga) met wie hij in 1929 dochter Gudrun kreeg. Vanaf 1926 begon Himmler zich actief in te zetten voor de NSDAP en werd hij lid van de SS, de persoonlijke lijfwachten van Hitler. Ook hier was hij succesvol en in september 1927 was hij reeds opgeklommen tot onderbevelhebber van van de SS, met de opdracht de groep uit te breiden tot een elite-krijgsmacht. In 1932 werd de NSDAP gekozen als regeringspartij en kwam Hitler officieel aan de macht in Duitsland. Dit gaf Himmler vrij spel in de uitbreiding van de SS en in 1933 was de groepering gegroeid van 500 tot 50.000 man.


Eerste concentratiekamp


Himmler had veel organisatorisch talent. Hij zorgde ervoor dat er concentratiekampen werden opgezet, de eerste in Dachau in 1933. Dit was officieel een kamp voor politieke tegenstanders maar ook Joden en andere ‘vijanden van het Duitse Rijk’ werden vanaf dat moment systematisch opgepakt en naar de kampen gestuurd. Vanaf 1934 kreeg Himmler ook de macht over de geheime staatspolitie van Hitler, de Gestapo. Zo had Himmler zichzelf, op het moment dat de oorlog begon, omhooggewerkt tot een van de belangrijkste leiders van de NSDAP.


Avontuurlijke expedities


Op 1 juli 1935 richtte Himmler een nieuwe tak binnen de SS op, de Ahnenerbe. Dit was een nazi-onderzoeksinstituut, verantwoordelijk voor archeologische, antropologische en historische studies. Het doel van de onderzoekingen was bewijs vinden voor de nationaalsocialistische rassenleer: de theorie dat de het Arische ras superieur is vergeleken met andere rassen. Himmler wilde met (pseudo)wetenschappelijke vindingen kunnen demonstreren dat de Arische migranten in de prehistorie al ontzettend invloedrijk waren. Himmler organiseerde daarom halverwege de jaren dertig meerdere expedities naar onder andere Finland, Zweden, Italië, het Midden-Oosten, de Andes en Tibet. De zoektochten naar bijvoorbeeld ‘de Ark des Verbonds’ of ‘de Heilige Graal’ leverden echter niets op. Deze nazi-expedities waren later een inspiratiebron voor de films over de archeoloog en avonturier Indiana Jones.


Tweede Wereldoorlog


In 1939 brak de Tweede Wereldoorlog uit. Op dat moment was de SS uitgegroeid tot een van de belangrijkste organen binnen de NSDAP en daarmee Duitsland. Het was verantwoordelijk voor alle politietaken, bescherming van het Duitse Volk en van Hitler. Ook werden er meerdere concentratiekampen opgezet, die allemaal onder de leiding van de SS vielen. In 1940 werd Auschwitz opgericht door Himmler en stelde hij Rudolf Höss aan als kampleider.


Lebensborn en jodenvervolging


Himmler vaardigde een bevel uit voor alle SS’ers om zich voort te planten. Leden van de SS voldeden aan de normen voor een goede Ariër, en als zij zich zouden voortplanten zou het Arische ras zich kunnen uitbreiden. Dit werd de Lebensborn genoemd. Daarnaast was Himmler als leider van de SS verantwoordelijk voor alle concentratiekampen en het systematisch vervolgen en uitroeien van Joden, wat volgens Himmler en Hitler de definitieve oplossing van het Jodenprobleem was.


Poging tot overgave


Himmler hield zich met name bezig met binnenlandse politiek en problemen. Toch was hij er in de lente van 1945 van op de hoogte dat de kans op een overwinning van Duitsland erg klein was. Hij besloot, zondert toestemming van Hitler, contact te zoeken met de geallieerden om vredesonderhandelingen te starten. Toen Hitler hier achter kwam ontnam hij Himmler al zijn titels en bevoegdheden op 29 april 1945. Hitler was woedend, Himmler was altijd zijn meest loyale volgeling geweest. Op dat moment was Himmler Reichsführer-SS, Chef van de Duitse Politie, Rijkscommissaris van de Duitse natie, Rijksminister van Binnenlandse zaken, Opperbevelhebber van de Volkssturm en Opperbevelhebber van het Duits thuisleger.


Himmler pleegt zelfmoord


Himmler werd op 20 mei 1945 opgepakt door het Britse leger. In eerste instantie hadden de Britten niet door dat hij het was, tot hij dit zelf bekend maakte. Hij werd op 23 mei naar Barnstedt gebracht, waar hij een medisch onderzoek moest ondergaan. Tijdens dit onderzoek beet hij een cyanidecapsule door die hij in zijn mond had verborgen. Vijftien minuten later was hij overleden.


afbeelding


See page for author [Public domain or CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons


 

Bronnen


 

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.