Boudicca

Boudicca: Keltische koningin en opstandelinge

Wegens haar uitzonderlijke krachten en intelligentie werd Boudicca uitgehuwelijkt aan de koning van de Keltische stam de Iceni. Na de dood van haar man verwierf ze als leider van de opstand tegen de Romeinen in 61 grote faam.

Boudicca werd vermoedelijk geboren rond 30 na Christus in een aristocratische familie binnen de Iceni stam. Zeker weten doen we dit echter niet. Het verhaal over de ‘krijgshaftige koningin’ staat in maar twee bronnen vermeld: van Tacitus en Dio Cassius. Ze leefde in een tijd dat de Romeinen bezig waren met grootschalige territoriale uitbreiding. Ook richting Britannia.

Boudicca bij de druïden

Wegens de dreiging die van het oprukkende Romeinse Rijk uitging moesten de Kelten die in het gebied woonden zichzelf beschermen. Zo werd iedereen, dus ook vrouwen, geleerd om met wapens om te gaan. Het verhaal  gaat dat Boudicca erg intelligent was en ze daarom naar het eiland Mona werd gestuurd om bij de druïden (Keltische priesters, genezers, rechters en wetenschappers) in de leer te gaan. Ze zou een bijzonder goede leerling zijn geweest die uitblonk in de krijgskunst.

Prasutagus, koning van de Iceni

Ze werd uitgehuwelijkt aan Prasutagus. Deze krijgsheer was sinds 43 koning van zijn volk, de Iceni, wegens een bondgenootschap met de Romeinen. Door deze overeenkomst bleven de Iceni ondergeschikt aan de Romeinen maar waren ze gevrijwaard van plunderingen en aanvallen. Wegens een geldelijk conflict bleven er echter veldslagen en aanvallen tussen de Iceni en Romeinen voorkomen.

Testament Prasutagus

Dit escaleerde toen Prasutagus overleed in 60 of 61. In zijn testament stond dat een deel van zijn bezittingen naar de Romeinse keizer Nero ging, zoals gebruikelijk was bij een ondergeschikte vorst. Hij liet echter ook een groot deel na aan Boudicca en hun twee dochters. Volgens de Romeinse wet konden vrouwen echter niets erven, dus zagen de romeinen dit als kans om alle eigendommen van Prasutagus op te eisen.

Inval van de romeinen

Dit gebeurde met veel geweld. Veel Iceni edelen werden van hun land beroofd en tot slaaf gemaakt en hele dorpen werden verwoest. Boudicca werd ook niet ontzien. Ze werd openbaar gegeseld en vernederd en haar jonge dochters werden verkracht door Romeinse soldaten. Ook richtten de Romeinen een bloedbad aan onder de druïden op Mona, waar Boudicca was onderwezen.

Opstand van Boudicca

Boudicca zon op wraak. Binnen de kortste keren had ze, met behulp van andere stammen die de Romeinen ook wilden verdrijven, een leger van 100.000 man op de been gebracht.  Het eerste doelwit van de opstandelingen was Camulodunum (nu Colchester), wat een Romeinse kolonie was. De aanwezige veldheren onderschatten het leger van Boudicca en stuurden er 200 man op af. Deze werden afgeslacht en de stad werd van alle Romeinen ontdaan. Volgens overleveringen van Tacitus en  Dio Cassius vocht Boudicca zelf mee als een leeuw, haar lange rode haar wapperend in de wind en met een felle doordringende blik in de ogen.

Veldslag

Onder leiding van Boudicca rukte het leger verder op. Onderweg sloten vele mensen, waaronder ook vrouwen en kinderen, zich bij de veldtocht aan. Hierdoor groeide het leger tot 200.000 man. Uiteindelijk kwamen ze aan in Londinium, het huidige Londen. Het leger van Boudicca was veel groter, maar haar soldaten waren hongerig en vermoeid na de lange tocht. De Romeinen hadden nieuwere wapens en meer techniek en discipline en wisten hiermee uiteindelijk de slag te winnen. Vrijwel alle Kelten werden gedood. Boudicca wist te ontkomen, maar stierf korte tijd later aan ziekte of zelfmoord. Haar opstand had de Iceni even verlost van de Romeinse overheersing, maar haar stam werd hierna door de Romeinen meedogenloos gestraft.

Afbeelding

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Saga vikingen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Piet Hein

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

De wieg van de Zijderoute

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een welkomstcadeau!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Vergeten D-Day: Italië, 1943

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.