Broekdragende vrouwen overtreden de wet in Parijs

Een vrouw die in Parijs een broek draagt, overtreedt de wet, zo schrijft het AD vandaag. Een wet uit 1799, die nog steeds geldt, verbiedt vrouwen in de stad zich te kleden als een man. Pas sinds de jaren '60 is de broek voor vrouwen een geaccepteerd kledingstuk. Tot die tijd was het typische mannenkleding, die we al bij de Romeinen tegenkomen.

De oorsprong van de broek is onbekend, maar we vinden het kledingstuk al in de geschriften van de Romeinen. Niet dat die nu van broeken hielden. Zij hielden het bij de tunica. Maar zij kenden de broek wel, en wel van de Kelten. Al in de derde eeuw voor Christus maakt de historicus Polybius melding van broeken die de Keltische troepen die Rome aanvielen droegen.

De geschiedschrijver Diodorus (ca. 90-30 voor Chr.) schrijft: 'Zij (dat zijn de Keltische mannen uit Gallië) dragen broeken die zij 'braccae' noemen. En Strabo (64 v Chr. -19 na Chr.) schrijft dat zij strakke broeken droegen. Op een bronzen beeld, gevonden in Marokko, zijn ook Kelten met een broek afgebeeld. Zuidelijk Gallië werd door de Romeinen zelfs 'Gallia Bracata genoemd.' Naar de braccae dus.

Kleding voor barbaren

Voor de Romeinen was de broek echter een barbaars kledingstuk. Cicero sprak over 'de schande van je broekdragende afkomst', tegenover iemand die hij zwart wilde maken. In Rome en de zuidelijke landen van Europa bleef de broek een ongewenst kledingstuk. Maar de Romeinse soldaten in Noord-Europa trokken hem maar wat graag aan om het voor hen nare klimaat iets draaglijker te maken.

Van daaruit vond de broek langzaam zijn weg in de Romeinse samenleving. Tot in de hoogste kringen, want in de derde eeuw lezen we zelfs van een keizer die een broek droeg: Alexander Severus (208-235 na Chr.). Toch bleef de broek omstreden: in 397 werd zelfs een wet uitgevaardigd die het dragen van broeken in Rome verbood, op straffe van verbanning. Maar opnieuw geldt: buiten Rome bleef de broek populair, en dat bleef hij, ook na de val van het Romeinse Rijk. Door de hele geschiedenis van Europa heen is de broek dan ook de typische mannendracht.

Alleen met paard of fiets

Droegen vrouwen dan helemaal geen broek? Jawel, soms onder een jurk vanwege de kou. De eerste broek die speciaal voor vrouwen gemaakt is dateert uit 1850, maar brak nooit echt door. Pas in de jaren '20 van de vorige eeuw werd door vrouwen af en toe een broek gedragen. En het feit dat er wetten werden uitgevaardigd tegen het dragen van broeken door vrouwen geeft aan dat het vaker voorkwam dan de overheid wilde.

Het AD schrijft dat er ook uitzonderingen waren: De Parisiennes hebben legale perspectieven mochten ze er op staan zich met een pantalon op straat te begeven. Sinds 1892 is er geen probleem zolang de dame in kwestie de leidsels van een paard in handen heeft (en houdt) en niet later dan in 1909 is het vestimentair toegelaten mits gezeten op een fiets, dan wel met een tweewieler aan de hand.

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Lees Archeologie Magazine

Lees de special in het komende nummer van Archeologie Magazine. Neem vóór vrijdag 19 februari 16:00 u. een abonnement.

Lees Archeologie Magazine

Lees het  komende nummer van Archeologie Magazine. Neem vóór vrijdag 19 februari 16:00 u. een abonnement.

Meteen op de hoogte van de nieuwste historische verhalen!

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!