Christendom

Iedere dag komen er ruim 83.000 christenen bij

 

Aldus een onderzoek uit het Amerikaanse tijdschrift ‘International Bulletin of Missionary Research’. In tegenstelling tot in West-Europa, waar het aantal christenen steeds verder af neemt, krijgt het christelijk geloof er in Zuid-Amerika, Azië en Afrika steeds meer aanhangers bij. Per dag neemt het aantal christenen met 83.000 toe, waardoor het christendom volgens het onderzoek de snelst groeiende religie ter wereld is. Het Christendom ontstond in de eerste eeuw na Christus in Palestina als een Joodse sekte.

Onder invloed van de apostels werd de christelijke doctrine na de dood van Christus steeds meer vormgegeven en nam de religie steeds meer afstand van het Joodse geloof. Ondanks sporadische vervolgingen van Romeinse keizers verspreidde het christendom zich in de eerste eeuwen na Christus over het gehele Mediterrane gebied. In 313 maakte keizer Constantijn een einde aan de vervolgingen en nog diezelfde eeuw, in 380, werd het christendom de staatsreligie van het Romeinse Rijk.

Ondanks de val van het West-Romeinse Rijk in 476 wist het christendom zich tijdens de Middeleeuwen in vrijwel geheel West-Europa te verspreiden. Geleidelijk groeide de Bisschop van Rome, de Paus, uit tot de belangrijkste persoon van het christelijke geloof. Er kwam echter ook verzet tegen de positie van de Paus en in de elfde eeuw scheidde de oosters-orthodoxe kerk zich af van Rome. Ondanks de strenge vervolging van ketters door de Inquisitie ontstond er ook in West-Europa steeds meer onenigheid over de kerkelijke doctrines. Uiteindelijk scheidden in de zestiende eeuw ook de protestanten zich af van het Vaticaan.

Terwijl Europa in de zestiende en zeventiende eeuw verscheurd werd door een reeks godsdienstoorlogen zette de verspreiding van het christendom zich voort. Met behulp van ontdekkingsreizigers en missionarissen werden grote delen van Afrika, Azië en ‘de Nieuwe Wereld’ bekeerd tot het christelijk geloof. Daar is de groei van het aantal christenen inmiddels zelfs zo groot dat het de achteruitgang van het christendom in Europa ruimschoots compenseert. In totaal noemen ruim 2,3 miljard mensen, ongeveer een derde van de wereldbevolking, zich vandaag de dag christen.

Aldus een onderzoek uit het Amerikaanse tijdschrift  ‘International Bulletin of Missionary Research’. In tegenstelling tot in West-Europa, waar het aantal christenen steeds verder af neemt, krijgt het christelijk geloof er in Zuid-Amerika, Azië en Afrika steeds meer aanhangers bij. Per dag neemt het aantal christenen met 83.000 toe, waardoor het christendom volgens het onderzoek de snelst groeiende religie ter wereld is. Het Christendom ontstond in de eerste eeuw na Christus in Palestina als een Joodse sekte.  
 
Onder invloed van de apostels werd de christelijke doctrine na de dood van Christus steeds meer vormgegeven en nam de religie steeds meer afstand van het Joodse geloof. Ondanks sporadische vervolgingen van Romeinse keizers verspreidde het christendom zich in de eerste eeuwen na Christus over het gehele Mediterrane gebied. In 313 maakte keizer Constantijn een einde aan de vervolgingen en nog diezelfde eeuw, in 380, werd het christendom de staatsreligie van het Romeinse Rijk.
 
Ondanks de val van het West-Romeinse Rijk in 476 wist het christendom zich tijdens de Middeleeuwen in vrijwel geheel West-Europa te verspreiden. Geleidelijk groeide de Bisschop van Rome, de Paus, uit tot de belangrijkste persoon van het christelijke geloof.  Er kwam echter ook verzet tegen de positie van de Paus en in de elfde eeuw scheidde de oosters-orthodoxe kerk zich af van Rome. Ondanks de strenge vervolging van ketters door de Inquisitie ontstond er ook in West-Europa steeds meer onenigheid over de kerkelijke doctrines. Uiteindelijk scheidden in de zestiende eeuw ook de protestanten zich af van het Vaticaan.
 
Terwijl Europa in de zestiende en zeventiende eeuw verscheurd werd door  een reeks godsdienstoorlogen zette de verspreiding van het christendom zich voort. Met behulp van ontdekkingsreizigers en missionarissen werden grote delen van Afrika, Azië en ‘de Nieuwe Wereld’ bekeerd tot het christelijk geloof. Daar is de groei van het aantal christenen inmiddels zelfs zo groot dat het de achteruitgang van het christendom in Europa ruimschoots compenseert. In totaal noemen ruim 2,3 miljard mensen, ongeveer een derde van de wereldbevolking, zich vandaag de dag christen.

Rubrieken: 

Partners: 

Tijdperken: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juli 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juli 16:00 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juli 16:00 u. een abonnement. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juli 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juli 16:00 u. een abonnement.