Confucius

Confucius: stichter van een filosofie

Qufu 551 voor Christus - ‘Wanneer je de toekomst wilt weten, bestudeer dan het verleden.’ ‘Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat een ander niet.’ ‘Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening.’ ‘Een wijs man zoekt het in zichzelf, een dwaas zoekt het in anderen.’ Confucius staat bekend om zijn vele wijze uitspraken. Op 24 september is het 2562 jaar geleden dat Confucius werd geboren.

Confucius als leraar

Confucius was het grootste gedeelte van zijn leven privéleraar. Hij zag het als zijn taak mensen te inspireren tot het goede en de teloorgang van de zeden tegen te gaan. Bij elkaar heeft hij 3000 studenten gehad. Studeren om kennis over jezelf en over de buitenwereld op te doen was zeer belangrijk in zijn leer. Dit probeerde hij over te brengen op zijn studenten. Veel Chinezen noemen hem dan ook de Grote Leraar.

De Gulden Regel

De leer van Confucius had één Gulden Regel. Deze regel draait om vergeving. De wijsheid die hierbij hoort is: ‘Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat ook een ander niet.’ Tegenwoordig is het confucianisme een filosofie die de leer van Confucius volgt, welke een zeer grote invloed heeft gehad in Oost-Azië. De zes deugden waar de leer op stoelt, zijn menselijkheid, kinderlijke gehoorzaamheid, rechtvaardigheid, fatsoen, trouw en wederkerigheid. Zijn vele wijsheden zijn algemeen bekend en Confucius uitte deze om zijn leer te verduidelijken.

Verspreiding van het Confucianisme

Tijdens zijn leven heeft hij nooit de kans gehad om zijn filosofie in de praktijk te brengen. Zijn studenten zijn zeer belangrijk geweest bij de verspreiding van het gedachtegoed van het confucianisme na zijn dood. Tijdens de heerschappij van de Han-dynastie, van 206 voor Christus tot 220 na Christus, was de leer van Confucius in China een prominente doctrine. Het confucianisme heeft een sterke invloed gehad op de culturen van China, Taiwan, Korea, Singapore, Vietnam en Japan. De morele waarden van de leer zijn tegenwoordig nog steeds van groot belang in het oosten van Azië.

Afbeeldingen:

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Lees Ons Amsterdam

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.