De basis voor Europese samenwerking

Verdun 1984 - Minutenlang staan ze daar, hand in hand, op het slagveld van Verdun. De Franse president Francois Mitterrand en de West-Duitse bondskanselier Helmut Kohl ontmoeten elkaar op 22 september 1984 op de plaats waar in 1916 de Slag bij Verdun heeft plaatsgevonden. Een foto van de minutenlange handdruk wordt het symbool van de verzoening tussen Frankrijk en Duitsland.

De Slag bij Verdun werd geleverd tussen Franse en Duitse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De slag die werd uitgevochten in 1916 duurde in totaal tien maanden, van 21 februari tot 18 december. Er zijn bij de slag 163.000 Fransen en 143.000 Duitsers omgekomen. Daarnaast zijn er minimaal een half miljoen gewonden gevallen. Nog nooit had er zo’n lange slag plaatsgevonden op zo’n klein stuk grond, het slagveld was niet meer dan tien vierkante kilometer groot, waarbij zoveel mensen betrokken waren. Zowel in Frankrijk als in Duitsland is de Slag bij Verdun het symbool geworden van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog.

Zeventig jaar na de start van de Eerste Wereldoorlog kwamen de Franse president en de Duitse bondskanselier samen om de gevallen soldaten bij de Slag bij Verdun te gedenken. Op de plaats waar 130.000 gevallen soldaten lagen, werden Franse en Duitse vlaggen neergelegd en werden de volksliederen van de twee landen gespeeld. Mitterand en Kohl drukten elkaar minutenlang de hand. Dit werd het symbool voor de lessen die de twee naties hebben geleerd van het verleden.

Kohl en Mitterand ontwikkelden een goede verstandshouding. Tezamen waren zij een belangrijke motor voor de Europese integratie. Twee oude aartsvijanden verzoenden zich met elkaar en hun verleden. Deze Frans-Duitse samenwerking wordt tegenwoordig gezien als basis waarop Europese samenwerking is gebouwd. Hieruit vloeiende latere samenwerkingsverbanden voort als de EU (1992), de euro (2002) en het Europese leger, Eurocorps (1992).

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Alles over Nieuw Amsterdam? Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Alles over Oldenbarnevelt lees je in Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.