Geen afbeelding beschikbaar

De Tweede Slag bij Philippi

Philippi 42 voor Christus – Nadat Julius Caesar is vermoord door Brutus en zijn aanhangers breekt er een burgeroorlog uit in het Romeinse Rijk. Deze oorlog komt tot een hoogtepunt bij de Slag bij Philippi. Brutus verliest de slag en pleegt op 23 oktober 42 voor Christus zelfmoord.

In 44 voor Christus werd Julius Caesar neergestoken door een aantal samenzweerders. Zij vreesden de groeiende macht van Caesar en wilden de Romeinse Republiek en de macht van de senaat in stand houden. Caesar was onder leiding van Brutus en Cassius vermoord. Na deze moord vertrokken zij beiden uit Italië en trokken de macht in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk naar zich toe. Drie aanhangers van Caesar, Marcus Antonius, Lepidus en Octavianus, vormden hierop het Tweede Triumviraat. Zij kregen de macht over het westen van het rijk en zweerden de moord op Caesar te wreken.

Lepidus bleef achter in Rome en Marcus Antonius en Octavianus vertokken met een troepenmacht naar het noorden van Griekenland om het leger van Brutus en Cassius te verslaan. Dit leger had ondertussen een sterke verdedigende positie ingenomen bij de plaats Philippi. Marcus Antonius en Octavianus trokken op naar Philippi, waar beide legers van zo’n 100.000 man sterk elkaar ontmoetten.

Op 3 oktober kwam het tot een eerste slag tussen de twee kampen. Deze slag kende geen winnaar en aan beide kanten vielen veel slachtoffers, waarvan Cassius er één was. Op dezelfde dag wist de vloot van Brutus en Cassius versterkingen van het leger van Marcus Antonius en Octavianus te vernietigen. Hierdoor kwamen zij in een benarde positie terecht. Brutus was echter zijn beste bevelhebber Cassius kwijtgeraakt.

Brutus weigerde zijn sterke defensieve positie op te geven en drie weken lang gebeurde er weinig. Zijn soldaten waren het niet eens met de tactiek van Brutus en eisten een open gevecht. Op 23 oktober brak hierdoor de tweede slag bij Philippi uit. Het was een open strijd tussen twee goedgetrainde legers. Het man tot man gevecht eiste enorm veel levens aan beide zijden. Het leger van Brutus werd beslissend verslagen en Brutus vluchtte de heuvels in. Hier pleegde hij zelfmoord, omdat hij niet gevangen genomen wilde worden.

Marcus Antonius bleef achter in het oosten, terwijl Octavianus naar het westen terugkeerde. Hij zou later de eerste keizer van het Romeinse Rijk worden, bekend onder de naam Augustus.

 

Rubrieken: 

Tijdperken: 

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt