Geen afbeelding beschikbaar

Eenmansfracties van Janmaat

Hero Brinkman stapte gisteren uit de PVV en zit nu als einselganger in de Tweede Kamer. Iets dergelijks overkwam Hans Janmaat, die in 1984 uit de Centrumpartij werd gezet en verder ging als eenmansfractie. Een week later werden zijn arbeidscontracten op twee middelbare scholen ontbonden. Hij besloot om in de politiek te blijven en voor zijn nationalistische visie op de samenleving te blijven strijden.

Hans Janmaat werd geboren op 3 november 1934. Hij werd opgevoed volgens de katholieke leer en Janmaat is tijdens zijn leven altijd verknocht gebleven aan de kerk. Na de middelbare school deed Janmaat een technische studie aan de Technische Hogeschool Deft. Hij behaalde het examen vliegtuigbouwkunde en werd vervolgens adviseur, en later directeur, van een kleine meubelfabriek. Een brand verwoestte het bedrijfspand en deed de zaak ten onder gaan.

Maagdenhuisbezetting

Na de brand besloot Janmaat politicologie te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon interesse te krijgen voor het politieke activisme en deed mee aan de Maagdenhuisbezetting van 1969. Hij voltooide de studie met succes en ging te werk als leraar maatschappijleer op twee katholieke middelbare scholen. Zijn eerste lidmaatschap was van 1972 tot 1979 bij de Katholieke Volkspartij (KVP). In 1980 verruilde hij de KVP voor de gematigd sociaaldemocratische partij Democratisch Socialisten ’70 (DS ’70).

Centrumpartij

De visie van Janmaat op de samenleving veranderde in de loop der tijd. Na het lezen van een artikel in Vrij Nederland over de zojuist opgerichte Centrumpartij nam hij contact op met de voorzitter, Henry Brookman. Hetzelfde jaar dat Janmaat zich aansloot bij DS ’70, stapte hij alweer over naar de Centrumpartij. Van deze partij werd hij op 18 februari 1981 voorzitter. In ’82 belandde hij voor het eerst in de Tweede Kamer.

'Stop de vreemdelingenstroom'

Via de parlementaire weg spande hij zich in voor de belangen van de autochtone arbeiders en de middenstand. Hij richtte zich vooral op de bevolkingspolitiek en het vreemdelingenbeleid, waar hij graag een streng restrictief beleid zag ten opzichte van asielzoekers. Hiermee ging hij vaak dwars in tegen de andere partijen. Janmaat liet zich bij zulke standpunten vaak leiden door economische en materialistische argumenten. Zo zei hij: “elke vluchteling kost ons, laten we zeggen: tweehonderdduizend gulden?”. Wetenschappelijk onderzoek naar de economische gevolgen van migratie en het bijhouden van statistische gegevens hierover was in die tijd nog niet van toepassing.

Geroyeerd

Vaak als Janmaat het woord voerde in de Kamer, verlieten andere Kamerleden demonstratief de zaal, negeerden hem of onderbraken zijn redevoeringen herhaaldelijk. De houding van Janmaat ging uiteindelijk zelfs de nationalistische Centrumpartij te ver, en hij werd geroyeerd als lid op 15 oktober 1984. Vervolgens zat hij als onafhankelijk Kamerlid op zijn zetel. Hij richtte vervolgens zijn eigen partij op: de Centrum Democraten (CD).

Vol=Vol

De CD staat bekend om leuzen als “vol=vol” en het willen stoppen van de multiculturele samenleving. Meerdere malen werd Janmaat veroordeeld door de rechtbank tot een geldboete wegens het aansporen tot etnische zuivering. Dergelijke uitspraken zullen tegenwoordig geen juridische gevolgen hebben, wat aantoont dat de toon van het politieke debat sterk is veranderd. Of Hero Brinkman zijn eigen partij zal oprichten, is nog maar de vraag. Bovendien is Brinkman niet uit de partij geroyeerd, maar uit eigen overwegingen vertrokken.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.