Geen afbeelding beschikbaar

Eerste Dode Zee-rollen na tweeduizend jaar online

Sinds 26 september 2011 zijn de eerste Dode Zee-rollen op het internet te vinden. De eerste vijf van bijna duizend documenten zijn in samenwerking met Google gedigitaliseerd en terug te zien op de website van het nationale museum van Israël.

De Dode Zee-rollen zijn een collectie van 972 teksten die voornamelijk afkomstig zijn uit de Hebreeuwse Bijbel. De documenten zijn tussen 1947 en 1956 gevonden in de buurt van Qumran aan de noordwestkust van de Dode Zee. De rollen bevonden zich in elf verschillende grotten, verspreid over een gebied van 125 meter bij één kilometer.

 De teksten zijn hoofdzakelijk geschreven op perkament in de talen Hebreeuws, Aramees en Grieks. De manuscripten dateren van ongeveer 150 voor Christus tot 70 na Christus. Waarschijnlijk zijn zij rond 68 na Christus in de grotten verstopt. De Dode Zee-rollen zijn grofweg onder te verdelen in drie groepen: de Bijbelde teksten, de apocratieve teksten en de sektarische teksten.

 De Bijbelse teksten beslaan het grootste gedeelte, zo’n veertig procent, van de Dode Zeerollen. Het zijn teksten afkomstig uit de Hebreeuwse Bijbel. Daarnaast bestaat ongeveer dertig procent van de gevonden documenten uit zogenaamde apocrieve teksten. Dit zijn religieuze teksten die uiteindelijk niet in de Hebreeuwse Bijbel zijn opgenomen. De overige dertig procent bestaat uit zogenaamde sektarische teksten. Dit zijn voorheen onbekende teksten die schrijven over de regels en gewoonten van specifieke groepen binnen het jodendom.

 Een deel van de Dode zee rollen is het complete boek Jesaja uit het Oude Testament. Het wordt gezien als één van de belangrijkste teksten van de Dode Zee-rollen. De rol is geschreven in het handschrift van Jesaja en wordt gedateerd uit de eerste eeuw voor Christus. De Dode Zee-rollen hebben de kennis over het vroege jodendom enorm verrijkt, omdat zij een direct inzicht geven in de teksten die voorhanden waren en wat er in een joodse gemeenschap rond het begin van de jaartelling belangrijk werd geacht. Er is nu dus een begin gemaakt om deze schat aan informatie online beschikbaar te stellen.

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Voor de leeuwen! Dierengevechten in de oudheid

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!